Caritas` humanitære innsats i Sør-Sudan

/, Korona/Caritas` humanitære innsats i Sør-Sudan

Brutale konflikter, menneskerettighetsbrudd, matmangel og mennesker på flukt har preget verdens yngste nasjon Sør-Sudan siden det brøt ut borgerkrig i 2013. På tross av en positiv utvikling i den politiske implementering av fredsavtalen fra 2018, fortsetter befolkningen å lide.

Opplæring med bønder på småskala-jordbruksmetoder, i Gogrial.

4 millioner mennesker er drevet på flukt, inkludert 1,6 millioner mennesker i eget land, og 2,2 millioner som lever som flyktninger i naboland (UNHCR). Folks levebrød er ødelagt, og på grunn av sikkerhetssituasjonen er det risikabelt å forlate hjemmene for å arbeide på jordene eller å hente vann. Helsetjenestene er ikke-eksisterende og prisene på de få matvarene som finnes er skyhøye.

Det er estimert at 7,5 millioner mennesker vil trenge humanitær assistanse og beskyttelse i 2020 (Humanitarian Needs Overview), og av disse står 5,5 millioner mennesker i fare for å sulte. En medvirkende årsak til den ekstreme matvarekrisen vi nå erfarer er at store deler av landet ble rammet av tørke i 2019, etterfulgt av regn og oversvømmelser med katastrofale følger.  

Caritas er til stede i Gogrial og Yirol Øst i Sør-Sudan, hvor vi gir humanitær assistanse til de aller hardest rammede, med fokus på å gi mennesker tilgang på nok og næringsrik mat, og støtte til gjenoppbygging av småskala-jordbruksproduksjon. Dette er vanskelig tilgjengelige områder som er preget av stor matmangel og inter-etniske lokale konflikter, med en høy andel av internt fordrevne – noe som legger press på de tilgjengelige ressursene. Her jobber Caritas Norge, sammen med CTP (CAFOD and Trócaire in Partnership) og Caritas Sør-Sudan, for å gi umiddelbar hjelp til mennesker i nød.  

Kirken i Sør-Sudan står sterkt, og Caritas har stor tillit i befolkningen, gjennom å være til stede før, under og etter krisen  noe som er helt nødvendig for å kunne nå ut til de mest utsatte lokalsamfunnene. De lokale Caritas-ansatte har bred kunnskap om lokale forhold og gode forutsetninger for å nå frem til vanskelig tilgjengelige områder med store udekkede behov. 

I forrige prosjektperiode (juni-desember 2019) fikk 1300 familier i Gogrial tildelt frø til å så sin egen mat. Rasjonen var i tråd med FAOs standard for Sør-Sudan, som gir nok frø til å produsere mat for en familie på seks personer for ett år. De fikk også opplæring i jordbruksmetoder, for å være bedre rustet til framtiden. 125 av familiene som var i faresonen for å miste livet på grunn av sult fikk også utdelt mat for å livnære seg gjennom den verste perioden med tomme matlagre. I tillegg ble det gitt essensielle husholdningsartikler, og gitt hygiene-opplæring i hygiene for å redusere risikoen for dødelige sykdommer. 

Utdeling av essensielle husholdningsartikler til eldre og personer med funksjonsnedsettelse, i Gogrial.

Gjennom vår nylig inngåtte fireårige avtale med Utenriksdepartementet, vil Caritas nå bistå 14 400 personer årlig (ca. 2400 familier) i Gogrial og Yirol Østinkluderbåde internt fordrevne og personer som nylig har returnert etter å ha vært på flukt. Prosjektet vil gi husholdninger i en meget sårbar situasjon sikker tilgang på mat, tilgang på rent vann og støtte til å kunne gjenoppta dyrking gjennom å få frø, redskaper og opplæring i lokalt tilpassede jordbruksmetoder. Implementeringen i prosjektet utfordres av Covid-19-krisen, men vi finner lokale løsninger for å kunne tilpasse alle prosjektaktivitetene til nasjonale smittetiltak for å forhindre smitte blant en allerede utsatt befolkning.   

På tross av at Caritas opererer i områder som er rike på naturressurser og at vi har sett en positiv utvikling mot varig fred i Sør-Sudan, er de humanitære behovene på bakken enorme, og det er stor mangel på mat. Det internasjonale samfunnet må fortsette å ha søkelyset på denne langvarige krisen, og Caritas vil fortsette å være til stede i Gogrial og Yirol Øst, for å bidra til å redde liv og forbedre livene til en hardt prøvet befolkning.  

Av Kristin Tynes Vågen, rådgiver/humanitær koordinator, Caritas Norge

2020-06-24T09:57:20+00:00 23rd juni, 2020|

About the Author: