Caritas på Arendalsuka 2019

//Caritas på Arendalsuka 2019

Caritas Norge deltar også i år på Arendalsuka 12.-17. august.  Vi arrangerer selv to seminarer, ett om moderne slaveri og et om forholdet mellom mat og fred. I tillegg er vi medarrangør for Den store utviklingsdebatten som i år handler om samstemt politikk for utvikling.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein innleder vårt seminar om matsikkerhet og deltar også i Den store utviklingsdebatten.

Arendalsuka er fra 2012 blitt et fast årlig politisk festival  i Arendal, en viktig politisk møteplass der ledende politikere, næringslivstopper, ulike organisasjoner og fremtredende debattanter møtes for å drøfte aktuelle samfunnsproblemer. Arrangementene er åpne for alle og gratis.

Illustrasjonsfoto. Foto: Alf Berg

Mandag 12.8, kl 16:30-18, Grand Hotel 

Seminar: Hvor går grensen mellom tvangsarbeid og anstendig arbeid?

40 millioner lever som slaver i dag. De utsettes for tvangsarbeid, menneskehandel, sexslaveri, tvangsekteskap og barnearbeid. ILO anslår at 9 000 personer lever i slavelignende forhold i Norge. Moderne slaver produserer varene vi omgir oss med, leverer koltan til mobiler, vasker bilene våre eller lager maten vår. Grensen mellom utnyttelse og moderne slaveri er glidende.

– Hvem er de sårbare? Er det et forbrukeransvar? Hvordan kan næringslivet mobiliseres? Trenger vi en lov mot moderne slaveri? Kriminaliserer vi de mest sårbare?
Caritas Norge inviterer til debatt under Arendalsuka.

PROGRAM

16:15 Enkel servering

16:30 Velkommen

Erfaringer fra DR Kongo og tvangsarbeid i Norge, Martha R. Skretteberg, generalsekretær Caritas

Kampen mot moderne slaveri, Aksel Jakobsen, statsekretær (KrF)

Vårt ansvar for etisk produksjon og innkjøp, Anja Bakken Riise,
Framtiden i våre hender

Norske prioriteringer mot moderne slaveri, Jostein Hole Kobbeltvedt, Raftostiftelsen

Norske erfaringer med gråsonetematikk, presentasjon av ny forsking, Anne Mette Ødegård, FAFO

Kampen mot tvangsarbeid, Terje Olsson, LO

Erfaringer i møte med sårbare arbeidstakere, Anna-Sofie Ekendahl, Caritas Norge Ressurssenter

17:40 Paneldebatt med spørsmål fra salen

https://www.facebook.com/events/2304933269719341/

Illustrasjonsfoto: Caritas Internationalis

Tirsdag 13.8, kl 17:30-19, Thon Hotel

Seminar: Kan mat skape fred?

Konflikt er en av hovedårsakene til at et økende antall mennesker sulter – 60% av verdens 821 millioner kronisk sultne mennesker lever i konfliktområder.

Sikkerhetsrådsresolusjon 2417 fra 2018 utrykker dyp bekymring over hvordan dagens væpnede konflikter har enorme humanitære konsekvenser, hindrer humanitær innsats og dermed øker risiko for hungersnød.

FN’s World Food Programme (WFP) samarbeider med Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) om et forskningsprosjekt for å forbedre kunnskapen vi har om forholdet mellom sult og konflikt, matsikkerhet og fred. Peace Research Institute of Oslo (PRIO) har gjennom flere forskningsprosjekter studert sammenhenger mellom klimaendringer og konflikt.

WFP og Caritas inviterer til presentasjon av funn i SIPRI og PRIO sin forskning på tematikken, og en samtale om konflikt og klimaendring som driver av sult og hvordan matsikkerhet kan bidra til mulighetene for å skape fred.

Det vil bli enkel servering.

PROGRAM

17:30 – Velkommen og innledning ved Generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg

17:45 – Åpningsinnlegg ved utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

18:00 – Presentasjon av funn i forskning fra SIPRI på forholdet mellom sult og konflikt. Ved forsker hos SIPRI, Caroline Delgado

18:15 – Presentasjon av funn i forskning fra PRIO på forholdet mellom klimaendringer og konflikt. Ved direktør for PRIO, Henrik Urdal

18:30: Panelsamtale:
Med:
Marianne Hagen, statssekretær, Utenriksdepartementet
Anne Poulsen, leder for WFPs nordiske kontor
Henrik Urdal, PRIO
Caroline Delgado, SIPRI
Debatten modereres av Stig Arild Pettersen

19:00: Slutt

Vel møtt!

https://www.facebook.com/events/476689649767371/

Tirsdag 13.august, kl 15.30-16:30, Arendal Kino  

Den store utviklingsdebatten

Tema for årets debatt er samstemt politikk for utvikling. Samstemthet betyr å unngå å gi med den ene hånden og ta med den andre, samt sikre at ulike politikkområder drar i samme retning – for en bedre verden. Glemmer vi å rydde i vårt eget hus?

Med et stort bistandsbudsjett og aktiv deltakelse i FN og andre forum, er Norge en stolt bidragsyter til bærekraftsmålene. Klimaendringer og konflikt er blant de største hindrene for å oppnå bærekraftsmålene, og Norge gir flere milliarder kroner årlig til å bidra til å møte de enorme humanitære konsekvensene av krig, konflikt og klimaendringer. Men hvordan bidrar, eller hindrer, øvrig norsk politikk oppnåelse av bærekraftsmålene? Hva betyr norsk klimapolitikk og våpeneksport for bærekraftig utvikling?

I panelet:
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF)
Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne
Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet
Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre

Ordstyrer: Maria Berg Reinertsen

https://www.facebook.com/events/2344722092452935/

 

2019-08-11T22:46:37+00:00