Caritas Norge i Cuba

/Caritas Norge i Cuba
Caritas Norge i Cuba 2021-04-14T13:07:48+00:00

Caritas Norge har siden 2013 støttet reformprosessene på Cuba gjennom å legge til rette for dialog mellom sivilsamfunnet og myndighetene.

Cuba har siden revolusjonen i 1959 vært en sosialistisk republikk og var fram til 2008 styrt av Fidel Castro. Etter dette tok hans bror, Raul Castro over makten og har styrt landet fram til i dag. Landet regnes av Verdensbanken som et mellominntektsland, og scorer blant annet svært bra både på forventet levealder og på andel av befolkningen som kan lese og skrive. Befolkningens tilgang til varer er imidlertid begrenset. Myndighetene i landet har over lengre tid blitt kritisert for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Myndighetene i landet over lengre tid blitt kritisert for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Dette er særlig knyttet til sivile og politiske rettigheter, ikke økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Reell politisk opposisjon er aktivt motarbeidet av regimet, og ytringsfriheten er svært begrenset. Men også på dette området har det vært tegn til en gradvis oppmykning i retning av mer åpenhet, og det er denne demokratiseringsprosessen Caritas Norge støtter. Den katolske kirken har vært en viktig bidragsyter til denne utviklingen og Paven har spilt en sentral rolle for å bedre forholdet mellom Cuba og USA. Kirken har greid å skape et rom for politisk debatt og et møtepunkt for sivilsamfunnet ved ressurssenteret. Slik har Caritas hatt en mulighet til å legge til rette for dialog, seminarer og undervisning som andre aktører ikke kan gjennomføre på Cuba.

Dialog for politisk reform på Cuba
Caritas Norge har siden 2013 støttet et prosjekt der hovedmålet er å bidra til reformprosessene på Cuba gjennom konstruktiv dialog mellom sivilsamfunnet og myndighetene. Gjennom prosjektet har det blitt opprettet et ressurssenter for å fremme nasjonal debatt rundt demokratisering, økonomiske og politiske reformprosesser, og menneskerettigheter. Gjennom ressurssenteret er det også opprettet et bibliotek med en omfattende samling av relevant litteratur om menneskerettigheter og demokratiteori. Prosjektet støtter også frittstående publikasjoner gjennom kirken som ofte refererer til reformdebatten og situasjonen i landet.

Prosjektet bidrar også til å gi mange unge kvinner og menn kunnskap om samfunnsvitenskap, demokratiteori og menneskerettigheter ved ressurssenteret i Havanna. Dette foregår blant annet gjennom seminarvirksomhet og workshops gjennom hele året, med både kubanske og internasjonale akademikere som foredragsholdere. Ressurssenteret er tilknyttet Felix Varela Cultural Center i Havanna som drives av den katolske kirken.

Resultater:

  • Den Cubanske befolkningen har fått muligheten til å delta i forum og gi innspill til dialogen mellom sivilsamfunnet og myndighetene.
  • Det har blitt gjennomført seminarer med flere hundre deltakere om hvordan forholdet mellom Cuba og USA kan forbedres, samt andre temaer innen statsvitenskap og filosofi.
  • Det er åpnet et bibliotek med over 15 000 publikasjoner og internett
  • To publikasjoner om den politiske reformdebatten: Espacio Laical og Palabra Nueva.
  • 120 unge ledere og lærer har fått økt kunnskap om demokrati-teori og menneskerettigheter.

Les mer om publikasjoner gjennom kirken på disse spanskspråklige sidene:
Espacio Laical
Palabra Nueva

Våre siste nyheter fra Cuba:
Paven forsoner Cuba og USA
Cuba – et land i endring

Støtt vårt arbeid på Cuba:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Cuba