Caritas på Sri Lanka

/Caritas på Sri Lanka
Caritas på Sri Lanka 2018-02-05T14:48:18+00:00

Sri Lanka

[wpcol_2third id=»» class=»» style=»»]

På Sri Lanka jobber Caritas Norge for matsikkerhet gjennom satsing på bærekraftig landbruk og bygge gode relasjoner mellom folk fra ulike etniske og religiøse grupper.

Sri Lanka har vært utsatt for mange ødeleggelser gjennom årene. I 1979 startet en 30 år lang borgerkrig mellom tamiltigrene (LTTE) og regjeringen. Krigen gikk spesielt hardt utover befolkningen i den nordlige delen av landet. Da tsunamikatastrofen inntraff i 2004, ble den sosiale og økonomiske situasjonen i landet ytterligere forverret, og de fattigste blir hardest rammet. Borgerkrigen drepte omlag 100 000 mennesker og tsunamikatastrofen tok med seg omtrent 35 000 menneskeliv, og 835 000 ble fordrevet fra sine hjem. Den vanskelige situasjonen etter borgerkrigen har bedret seg det siste året. Den nye politiske situasjonen med Maithripala Sirisena som president ser Caritas på som en positiv utvikling som vil gi rom for økt norsk engasjement.

Prosjekt 1: Matsikkerhet

Hva gjør vi?
Det er viktig for Caritas Norge å ha en balansert tilnærming til utviklingen på Sri Lanka og vi har derfor valgt å støtte prosjekter i både tamilske og singalesiske områder. I programmet er det dessuten en målsetning å involvere srilankisk diaspora i Norge. Bakgrunnen for dette er at det her finnes et aktivt engasjement, stor språklig – og kulturell kompetanse og inngående kjennskap til de utfordringer befolkningen på Sri Lanka møter i hverdagen. Caritas Norge (CN) og Caritas Sri Lanka (CSL) har i samarbeid med regionale Caritas-organisasjoner organisert selvhjelpsgrupper i lokalsamfunnene og vil bruke disse i implementeringen av programmet. Programmet ble startet opp i 2013 og har som mål å bidra til en helhetlig utvikling, sosialt, kulturelt, politisk og økonomisk for denne marginaliserte delen av befolkningen. Det er organisert mikrokredittordninger som medlemmene har tilgang til, og noen av de mest fremgangsrike selvhjelpsgruppene har inngått strategiske partnerskap for å fremme utvikling i distriktet.

Hvorfor gjør vi det?
Hele 32 prosent av den totale arbeidsstyrken, 20 prosent av Sri Lankas befolkning har risdyrking som sitt livsgrunnlag. Disse 879 000 familiene har normalt om lag ett mål land til jordbruksformål og benytter seg av tradisjonelle jordbruksmetoder som gir svært ustabile avlinger. I tillegg til å være sårbare overfor klimatiske endringer og påfølgende variasjoner i landets to regntider (Yala og Maha), er eiendom ofte ikke registrert og deres juridiske rettigheter til landet er svake. Inntektsgrunnlaget er dermed lavt, ustabilt og usikkert.

Foreløpige resultater

 • Hitttil har vi formet 205 selvhjelpsgrupper som får opplæring i ledelse, økonomistyring og gruppedynamikk. I tillegg motiverer  vi dem til å starte sine økologiske grønnsakhager – «hjemme hager».
 • Bønder blir gjort oppmerksomme på virkningen ved bruk av agro-kjemikalier og lærer økologiske landbrusteknikker.
 • Etablert 4033 grønnsakshager som gir bøndene tilgangen på kreditt og utviklet uproduktive grønnsakhager og rismarker.
 • 2665 bønder har økt sin matproduksjon ved hjelp av lokale ressurser
 • 31 kurs har blitt gjennomført med deltakelse av 890 bønder. Gjennom kursene identifiseres mulighetene og hindringene for å oppnå bedre matsikkerhet og ernæring på husholdningsnivå i samfunnet.
 • I løpet av to år ble totalt 2495 bondefamilier valgt ut, 900 fra Anuradhapura, 795 fra Kurunegala, 800 fra Batticaloa
 • Så langt har det blitt etablert 60 lokalsamfunnsorganisasjoner i forlengelsen av selvhjelpsgruppene i de utvalgte landsbyene med 2 665 deltakere. Noen av organisasjonene har spart Rs. 100,00 per måned som plasseres i et spare- og lånefond som gruppens medlemmer kan benytte.

Sitat:

“Jeg er medlem av selvhjelpsgruppen «Shrama Sakthi».  Jeg har fått bedre råd og kan nå gi sunn mat til mine barn. Jeg blir lykkelig av at jeg kan produsere nok grønnsaker og frukt til hele familien min gjennom hele året. Det siste året har jeg ikke kjøpt grønnsaker eller frukt. Dermed unngår jeg råvarer som behandles med kjemikalier og barna mine får et sunt og friskt liv“ Yasomenike, 38 år, gift med tre barn og bosatt i Polonnaruwa ved Anuradhapura.

Prosjekt 2: Utdanning for ofre for konflikten

Hva gjør vi?
Sammen med Caritas HUDEC i Vanni støtter vi et prosjekt rettet mot enker etter borgekrigen og deres barn. Flere av de etterlatte enkene har problemer med å brødfø seg og sin familie, blant annet har mange av kvinnene vanskelig for å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Gjennom organisasjonenes yrkesrettede tiltak, får enkene opplæring og bistand til å starte sine egne hjemmebedrifter (for eksempel systuer, matleveranser til ulike butikker, restauranter m.m.). Enkene får også tilbud om psykososial assistanse. Barna får støtte til utdanning og ekstraundervisning når det trengs.

Hvorfor gjør vi det?
Siden 2014 støtter Caritas Norge den nordøstlige delen av Sri Lanka gjennom lokale partnere. Disse områdene var åstedet for de hardeste kampene under borgerkrigen og bærer sterkt preg av dette.

Foreløpige resultater

 • Hittil har 33 enker benyttet seg av selvhjelpsgruppen. De får støtte i form av tilskudd og tilgang til rullerende lån.
 • Redusert skolefravær og bedre faglige resultater for enkenes barn.
 • 50 barn, inkludert ti barn med nedsatt funksjonsevne mottar månedlig pedagogisk hjelp
 • 13 barn med nedsatt funksjonsevne får medisinsk hjelp
 • 45 økonomisk marginaliserte barn har mottatt sykler. Dette har bidratt til å redusere sykefravær på skolen.
 • Arrangert to måneder med intensiv trening for elleve jenter og tolv gutter før siste eksamen i 10. klasse (GCE O/L Examination). Dette bidro til at flere besto ungdomsskolen.
 • 3 fellessamlinger for foreldre med orientering om utdanning og yrke, samt yrkesopplæring.

Prosjekt 3: Religiøse minoriteter

Hva gjør vi?
Prosjektet bidrar til å redusere konfliktnivået og sikre livene til religiøse minoriteter på Sri Lanka. Prosjektet har som mål å forstå årsakene til diskriminering av religiøse minoriteter på Sri Lanka. Caritas utnytter eksisterende mekanismer og fora og utvikler nye veier for å spre budskap om fred og forståelse for å hindre diskriminering og sikre rettighetene til religiøse minoriteter i den grad det er mulig. I 2014 valgte Caritas Sri Lanka derfor å starte opp et dialogprosjekt for å forsøke å gjøre noe med den situasjonen som er i ferd med å utvikle seg. I alle de ulike regionene settes det opp dialogfora for religiøse ledere, representanter for trosbaserte organisasjoner, lærere og religionslærere, ungdomsgrupper og andre. Forumene er et møtested for å skape forståelse og spre et alternativt budskap for å hindre misforståelser og fremmedgjøring.

Hvorfor gjør vi det?
Caritas Sri Lanka er kjent som en troverdig og nøytral organisasjon, og har muligheten til å jobbe med alle etniske grupper, uavhengig av rase, religion, økonomisk og sosial status. De siste årene har religiøs ekstremisme og religiøst motivert vold blitt mer og mer synlig. Det dreier seg særlig om økende spenninger mellom muslimer og ekstremistiske buddhister. Kirker og moskeer har blitt brent og religiøse minoriteter blir trakassert, diskriminert og truet.  Målgruppene er særlig muslimer og pinsevenner, som utgjør henholdsvis 9,7 prosent og 1,3 prosent av befolkningen (om lag 70 prosent er buddhister). Tradisjonelt sett har de ulike religionene på Sri Lanka eksistert fredelig side om side. Men økende ekstremisme og fundamentalisme truer freden. Etter presidentvalget i 2015 har situasjonen blitt mye bedre og det er nå mulig å jobbe med forsoning på en mye mer åpen måte enn tidligere.

Foreløpige resultater

 • 3 nye tilnærminger til interreligiøs sameksistens ble etablert.
 • Direkte dialogmøter ble holdt spesielt med muslimske, hindu og buddhistiske religiøse ledergrupper.
 • 50 interreligiøse forum har blitt dannet på landsbynivå med 1355 medlemmer. Det avholdes jevnlige møter, hvor de jobber med å bryte ned isolasjon, polarisering, deling og fordommer mellom og blant ulike samfunn.
 • Produserer guideboken “Respecting Human Dignity – Expressions from Religious Teachings” på engelsk, singalesisk og tamilsk. Detter er en ny tilnærming til å bringe forståelse og respekt for ulike religioner og etnisiteter.
 • 650 skole/søndagsskolelærere med 13 000 studenter tar i bruk guideboken
 • Aktivitetene utføres i alle 13 Bispedømmene, hvor vi når ut til totalt 24 585 deltagere gjennom dette prosjektet.

Støtt vårt arbeid på Sri Lanka
Vil du støtte vårt arbeid på Sri Lanka? Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen ”Sri Lanka”.

DonerLt

Nyheter om Sri Lanka
Her er våre siste nyhetssaker om Sri Lanka:

Religiøse konflikter eskalerer

Rettighetsaktivister arrestert på Sri Lanka

Ti år etter tsunamikatastrofen

Skjebnevalg på Sri Lanka?

Maithripala Sirisena som ny president

Flom på Sri Lanka

Når klimaendringene truer matsikkerheten

 

[/wpcol_2third]
[wpcol_1third_end id=»» class=»gfakta» style=»»] [google-map-v3 width=»272″ height=»350″ zoom=»4″ maptype=»roadmap» mapalign=»center» directionhint=»false» language=»default» poweredby=»false» maptypecontrol=»true» pancontrol=»true» zoomcontrol=»true» scalecontrol=»true» streetviewcontrol=»true» scrollwheelcontrol=»false» draggable=»true» tiltfourtyfive=»false» addmarkermashupbubble=»false» addmarkermashupbubble=»false» addmarkerlist=»Sri Lanka{}1-default.png{}Vi jobber på Sri Lanka» bubbleautopan=»true» showbike=»false» showtraffic=»false» showpanoramio=»false»]
Sri Lanka flagg

GENERELLE FAKTA

Innbyggere: ca 21 millioner
Areal: 65 610 km2
President: Mahinda Rajapaksa
Hovedstad: Sri Jayewardanapura Kotte, Colombo
Andel fattige (under USD 1,25): 7 %
Plass på Human development Index: 92 (av 186)
Forventet levealder: 75,1 år

[/wpcol_1third_end]