Caritas Ressurssenter i nye lokaler

//Caritas Ressurssenter i nye lokaler

Caritas Ressurssenter for innvandrere i Oslo har flyttet inn i nye og større lokaler og har dermed økt kapasitet til å drive både rådgiving og kurs.

De nye lokalene gir flere muligheter, forteller daglig leder ved Caritas Ressurssenter, Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer

Daglig leder ved Caritas Ressurssenter, Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer gleder seg over at senteret nå har mer kapasitet til både veiledning og kurs. (Foto: Caritas Norge)

Venstre-leder Trine Skei Grande og IMDi direktør Libe Rieber-Mohn vil  offisielt åpne senteret ved et arrangement i morgen ettermiddag.

Les mer om åpningsarrangementet her!

Les mer om vårt nye tilbud til au pairer her!

– De nye lokalene gir flere muligheter, forteller daglig leder ved Caritas Ressurssenter Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer

Ressurssenteret ligger fortsatt på samme sted i Storgata 38, 1. etasje (inngang fra Hausmannsgate) – men inngangen er flyttet noen meter lenger ned i Hausmannsgate fra de gamle lokalene.

De nye lokalene gir nye muligheter, forteller daglig leder Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer
– Tidligere kunne vi ikke ha to aktiviteter samtidig. Da hadde vi veiledning på dagtid og all kursaktivitet måtte legges til kveldstid. I tillegg til veiledningslokalet har vi nå to store og et lite kurs- og seminarrom. Plutselig har vi kapasitet til å gjøre mye mer. Vi starter derfor opp flere nye norskkurs både på dagtid og kveldstid, datakurs og au pair-senter, og vi har planer om flere andre nye prosjekter. I tillegg fortsetter vi med de tilbudene vi allerede hadde, som jobbsøkerkurs, arbeidslivsfadder-ordningen, helseveiledning og juridisk veiledning.

Rådgiving i flere byer

Caritas Norge har siden 2008 drevet informasjons- og veiledningsarbeid rettet mot innvandrere. Som et resultat av stadig økende pågang, opprettet Caritas Norge et informasjonssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo i 2011. I dag har senteret blitt en ressurs for alle innvandrere.  Caritas driver også med informasjons- og veiledningsarbeid rettet mot innvandrere ved Caritas Bergen, Caritas Stavanger og Caritas Drammen. Et lignende tilbud er under utvikling i Trondheim, med planlagt oppstart høsten 2017. Hovedmålet til Caritas Ressurssenter er å bidra til god integrering av innvandrere i norsk samfunns- og arbeidsliv og å forhindre sosial og økonomisk utnyttelse.

Flere besøkende

I takt med at senteret har fått et stadig større aktivitetstilbud, har også antall besøkende økt betydelig. Ressurssenteret mottok i underkant av 14 000 henvendelser i 2016, en økning på omtrent 3 500 besøk fra 2015. I 2012 hadde senteret til sammenligning 5 400 henvendelser. I tillegg til en daglig leder på full tid, har senteret over tre årsverk fordelt over de forskjellige tilbudene og cirka 30 frivillige. Regner man også med arbeidslivsfadder-ordningen, er antall frivillige det dobbelte.

Som i starten er det fremdeles flest arbeidsinnvandrere som kommer innom for å be om hjelp. Men problemene veilederne blir presentert for er blitt mer sammensatte.

– En henvendelse kan ofte handle om åtte til ti forskjellige temaer, noe som er typisk for mennesker som har vært her lenge, men som ikke har klart å bli skikkelig integrert, forteller Ekendahl-Dreyer.

Mangler fritid og penger

– Mange arbeidsinnvandrere mangler både fritid og penger til å prioritere norskkurs. Private norskkurs er veldig dyre og mange har heller ikke behov for norsk i jobben sin, og dermed har de heller ikke prioritert å lære seg norsk. Plutselig har de vært her i mange år og pådratt seg flere problemer og helseplager på grunn av en vanskelig livssituasjon. Men vi ser at den yngre generasjonen arbeidsinnvandrere klarer seg bedre og bruker gjerne bare våre norskkurs, legger hun til.

 

 

2018-02-05T14:48:31+00:00 22nd august, 2017|

About the Author: