Caritassøndag Caritas Sunday Niedziela Caritas

//Caritassøndag Caritas Sunday Niedziela Caritas

Kommende søndag 30. september feires Caritas-søndag i alle landets menigheter. Denne dagen vil kollekten under søndagsmessene gå til Caritas Norges arbeid for å bekjempe sult i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Caritas-søndagen innleder også den årlige Høstaksjonen mot sult i verden.

English and Polish texts below 

Foto: Tommy Trenchard/Caritas Internationalis

For tredje år på rad øker antall mennesker som sulter. 821 millioner barn og voksne våkner- og legger seg sultne hver dag. Konsekvensene er brutale, spesielt for barn. Tre millioner barn dør av sultrelaterte årsaker hvert eneste år. 201 millioner barn risikerer alvorlige vekst- og utviklingsskader fordi de ikke får nok næring de første årene. Dette påvirker dem for livet. Mange får mangelsykdommer, de sliter på skolen, og som voksne vil de ofte tjene mindre enn barn som fikk nok mat i oppveksten.

Ekstremvær, som tørke og flom, er blant de viktigste årsakene til økende sult, derfor hjelper Caritas Norge småbønder som er rammet av klimaendringene. Vi gir dem robuste såkorn og opplæring i effektive og klimasmarte dyrkingsmetoder. Slik får familier økt avlingene sine og slipper å sulte. 86 prosent av familiene som har deltatt i våre matsikkerhetsprosjekter spiser nå tre næringsrike måltider per dag.

Ingen barn skal sulte i en verden med nok mat.  

 Din støtte redder liv!

 SMS: Send Nullsult til 2160 (200,-) eller

Vipps til 12135. Merk betalingen Nullsult

Gavekonto: 8200.01.93433. Merk betalingen Nullsult

Caritas-søndag and Caritas autumn Campaign 2018

All Catholic churches in Norway will celebrate Caritas Sunday on the 30th of September. All collections on this day will go to Caritas’s work to fight hunger in Asia, Afrika and Latin-Amerika. Caritas Sunday will also mark the beginning of Caritas’ annual Autumn campaign against hunger in the world.

For the third consecutive year, the number of people starving is increasing. 821 million children and adults wake up and go to sleep hungry every day. The consequences of hunger are brutal, especially for children. Three million children die because of hunger, or of directly related causes every year. Unfathomable 201 million children suffer from stunted growth or face developmental delays because of undernutrition during pregnancy and the first two years of life. Many suffer from diseases caused by malnutrition, they face learning difficulties in school and often earn less as adults.

 Extreme weather, like drought and floods, are among the main causes of increasing hunger, which is why Caritas Norway helps small-scale farmers affected by climate change. We give them robust seeds and training in efficient and sustainable farming techniques that increase food production so that their families do not have to starve. 86 percent of the families who have participated in our food security projects eat three nutritious meals a day.

No child should starve in a world of enough food.

Your help saves lives!

SMS: Send Nullsult to 2160 (200 NOK)

Vipps: 12135 (Mark the payment Nullsult)

You may also transfer a chosen amount to the following account: 8200.01.93433

 

Niedziela-Caritas oraz Akcja Jesienna 2018 

W niedziele 30. września obchodzimy Niedziele-Caritas we wszystkich parafiach w Norwegii. Tego dnia wszystkie parafie przekazują całą kolektę z niedzielnych Mszy Świętych na rzecz pracy Caritas Norge w zwalczaniu głodu w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Niedziela-Caritas rozpoczyna tegoroczną Jesienną  Akcje przeciwko głodowi na świecie.

Trzeci rok z rzędu wzrasta liczba głodujących ludzi na świecie. Codziennie 815 milionów dorosłych i dzieci budzi się i kładzie się spać z uczuciem głodu. Konsekwencje niedożywienia i głodu są szczególnie brutalne dla dzieci. Każdego roku trzy miliony dzieci umiera wskutek niedożywienia i głodu. Aż 201 milionów dzieci jest narażonych na poważne i nieodwracalne zaburzenia rozwoju i wzrostu wskutek długotrwałego niedożywienia w dzieciństwie i młodości. Zaburzenia te determinują całe ich dorosłe życie. Wiele z nich jako osoby dorosłe cierpi na choroby spowodowane głodem i niedożywienia. Dzieci te ze względu na ogólny zły stan zdrowia często przeżywają niepowodzenia szkolne, a w późniejszych latach zarabiają znacznie mniej niż ich zdrowi rówieśnicy,

Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susze czy powodzie są głównymi przyczynami wzrostu głodu na świecie. Caritas Norge pomaga małym gospodarstwom rolnym, które są ofiarami zmian klimatycznych. Daje im wysokiej jakości nasiona oraz szkolenia z efektywnych i dostosowanych do warunków klimatycznych metod uprawy, tak aby ich rodziny zbierały większe plony i nie musiały głodować. 86 procent rodzin które uczestniczą w naszych projektach związanych z bezpieczeństwem żywności jada trzy odżywcze posiłki dziennie.

 Żadne dziecko nie powinno być głodne w świecie gdzie jest wystarczajaco dużo jedzenia.

Twoje wsparcie ratuje życie!

SMS: Wyślij SMS o treści: Nullsult pod numer 2160 (200,-) lub dokonaj wpłaty poprzez Vipps pod numer 12135. Zatytułuj wpłatę słowem: Nullsult.

Wpłaty prosimy kierować na konto: 8200.01.93433. Zatytułuj wpłatę słowem: Nullsult.

 

2018-09-25T17:03:16+00:00 25th september, 2018|

About the Author: