Caritas står sammen med flyktningene 

//Caritas står sammen med flyktningene 

20. juni er verdens flyktningdag. I den forbindelse retter vi oppmerksomheten mot alle de menneskene på flukt vi møter i Norge, og alle vi aldri får møtt på grunn av en streng europeisk flyktningpolitikk.

Av flyktningrådgiver Anders Stenersen

Tilstrømmingen av flyktninger til Norge har vært en berg-og-dal-bane de siste årene. I følge Eurostat har ingen land i Europa har hatt en like stor nedgang i antall asylsøknader som Norge. I både 2015 og 2016 satte vi nasjonale rekorder. 2015 var rekordhøyt – 2016 var rekordlavt. Faktisk gikk antall asylsøknader i Norge ned med 89 prosent. Det er mange faktorer på internasjonalt, europeisk og norsk nivå som påvirker hvor mange mennesker som søker asyl i Norge. Dessverre er mye av reduksjonen i antall asylsøknader politisk styrt i Norge og Europa, og ikke et resultat av at færre mennesker er på flukt. Ved utgangen av 2016 var hele 65,6 millioner mennesker verden over på flukt melder  FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i sin «Global Trends Report». Mange disse sitter fast på dørterskelen til Europa.

Europas moralske plikt

Caritas Europa har skrevet en oppfordring der de kommer med følgende stadfestelse: «Europe has both the moral duty and the material means to welcome, protect, promote and integrate people in need, who are trying to start a new life in our countries». I denne sammenheng skiller Norge seg ut negativt med sin restriktive og strenge flyktningpolitikk. For mer informasjon om norsk flyktningpolitikk har NOAS kartlagt forholdene i Norge godt på riketstilstand.noas.no.

Foto: Caritas Europa

Foto: Caritas Europa

Aktiviteter i mottak

For asylsøkere som har klart å komme seg til Norge, har reduksjonen i antall asylsøknader ført til at en periode med ekstreme venteperioder på asylmottak går mot slutten. UDI sin behandlingstid på asylsøknader er kortet ned og flyten i asylsystemet nærmer seg gjenopprettet. Men det er viktig å ikke slutte å snakke om de som fortsatt venter på svar i det norske asylssystemet. I dag er det ca. 9 000 asylsøkere i norske asylmottak.

Caritas Norge har med aktiviteter på mottak forsøkt å fylle noe av tiden asylsøkere bruker på å vente med meningsfulle aktiviteter. I samarbeid med ressurssterke og kunnskapsrike frivillige, har vi arrangert en rekke kurs og aktiviteter for asylsøkere. Vi har særlig jobbet med integreringskurs for flyktninger om norsk arbeidsliv og utdanning. Nytt av året er våre rettighetskurs, kurs om rettighetene man har som asylsøker og som bosatt med oppholdstillatelse i Norge. Aldri før har så mange flyktninger i Norge blitt kurset og deltatt på aktiviteter holdt av frivillige i Caritas.

UNHCR trekker frem barn på flukt som en stor, sårbar gruppe flyktninger. Mange barn blir skilt fra foreldrene sine og ender opp uten omsorgspersoner i en stor fremmed verden. I norsk sammenheng har Caritas Norge et prosjekt som retter seg mot barn på asylmottak. I samarbeid med frivillige lokalt maler, danser og leker vi med barn på asylmottak over store deler av landet. Målet er blant annet å skape glimt av en «normal», leken barndom. Vi er glade for den store interessen prosjektet har skapt blant frivillige i Norge. Frivillig innsats viser at det er mye solidaritet for flyktninger i den norske befolkningen.

Caritas Norge er opptatt av at mennesker med et beskyttelsesbehov skal bli godt integrert i det norske samfunnet. Derfor prøver vi å skape møteplasser mellom sivilsamfunnet og nyankomne flyktninger. Caritas står sammen med flyktningene.

 

 

 

2018-02-05T14:48:32+00:00 20th juni, 2017|

About the Author: