Caritas utmeislet sin nye strategi

//Caritas utmeislet sin nye strategi

Caritas Internationalis gjennomfører hvert fjerde år sin generalforsamling i Roma. I år vedtok Caritas en ny strategi for Kirkens diakonale arbeid. 

Blant de aller viktigste punktene når representanter for de mer enn 200 Caritas-organisasjonene hvert fjerde år møtes i Roma er utmeislingen av en ny strategi for Kirkens diakonale arbeid. Dette arbeidet er det Caritas som skal utføre.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg møtte pave Frans. Foto: Servizio Fotografico Vaticano

Generalforsamlingen konkluderte med at Caritas’ arbeid de neste fire årene skal følge fem ulike søyler.

  1. Caritas skal ha en plass i Kirkens hjerte.
  2. Caritas skal redusere risiko, redde liv og gjenoppbygge lokalsamfunn.
  3. Caritas skal jobbe for bærekraftig utvikling.
  4. Caritas skal løfte fram de fattiges stemme.
  5. Caritas skal involvere kvinner og ungdom i enda større grad i arbeidet.

Fokuserte på likestilling

Likestilling har vært blant de viktigste områdene for Caritas Norge og de andre nordiske Caritas-organisasjonene. Blant annet snakket generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg, for et kvinneforum under generalforsamlingen. Hennes tema var viktigheten av likestilling.

Ledelsen: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg og styreleder Terje Osmundsen møtte den nye president for Caritas Internationalis. Foto: Servizio Fotografico Vaticano

«Det å jobbe for likestilling er i tråd med sosiallæren, som legger vekt på prinsippene om subsidiaritet og menneskelig verdighet. Det å gi kvinner like rettigheter er også en plikt som følger av internasjonal lov, inkludert FN-konvensjonen om eliminering av all diskriminering mot kvinner. Det er det rette å gjøre, men det er også det smarte å gjøre – det er til vårt felles beste», sa hun blant annet i sin tale.

Generalforsamlingen vedtok også en lang rekke initiativer for likestilling i de styren

Styreleder i Caritas Norge, Terje Osmundsen, var blant Caritas-representantene som fikk møte paven under årets generalforsamling i Roma.

de organer i Caritas Internationalis. Dette er beslutninger som ikke ville vært mulig uten det arbeidet blant annet Caritas Norge startet for seks år siden.

2019-06-13T08:50:31+00:00 13th juni, 2019|

About the Author: