Korona-pandemien

/Korona-pandemien
Korona-pandemien 2022-05-30T13:23:05+00:00

Koronapandemien rammer nå de fattige og mennesker som allerede var i en sårbar situasjon særlig hardt.

Tusener av frivillige og ansatte i Caritas arbeider dag og natt for å redde liv og for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Vi når ut tilde mest sårbare med mat, vann, helsehjelp, informasjon og annen støtte. Med 165 nasjonale grasrotorganisasjoner er vi selv i de minste landsbyer både før og under denne krisen. Vi vet hvor skoen trykker og løfter de fattiges stemme i dag. Men vi vil også være der når krisen er over og lokalsamfunn skal gjenoppbygges.

Alt som samles inn til den globale koronaresponsen i mai og juni 2021 går til Caritas Indias arbeid mot den pågående smittebølgen i landet.

Støtt arbeidet

Gi et bidrag

Vi trenger deg!

Tusen vis av frivillige og ansatte arbeider hver dag for å hjelpe de utsatte menneskene i verden gjennom koronakrisen.
Dette kan vi ikke gjør uten din hjelp. La oss ikke glemme solidaritet i vanskelige tider.

Vipps: 12135 (merk korona)
SMS: Mulighet til 2160 (250,-)
Bakkort: Her
Konto:
8200.01.93433 (merk korona)

Siste nytt fra Caritas om koronapandemien

Å sikre at befolkningen i det globale Sør er best mulig rustet til å møte den kommende krisen har førsteprioritet, og det viktigste tiltaket er å sikre god ernæring. Under og feilernæring svekker immunforsvaret og gjør en svært sårbar for viruset, så tilgang til mat og rent drikkevann er avgjørende for å dempe effektene av virusets herjinger.

Allerede før corona krisen tok sult livet av ett barn hvert tiende sekund. Vi frykter en drastisk økning i antall døde dersom ikke hjelpen når frem til verdens mest sårbare i tide.

For Caritas er koronakrisen et kall til solidaritet med de mest sårbare blant oss, de som er må lide de verste konsekvensene av denne pandemien.

For å styrke sikkerheten til våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi jobber med har Caritas innført globale retningslinjer for hvordan å håndtere krisen på person og prosjektnivå.