Korona-pandemien

/Korona-pandemien
Korona-pandemien 2020-04-28T17:37:58+00:00

Koronapandemien rammer nå de fattige og mennesker som allerede var i en sårbar situasjon særlig hardt.

Tusener av frivillige og ansatte i Caritas arbeider dag og natt for å redde liv og for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Vi når ut tilde mest sårbare med mat, vann, helsehjelp, informasjon og annen støtte. Med 165 nasjonale grasrotorganisasjoner er vi selv i de minste landsbyer både før og under denne krisen. Vi vet hvor skoen trykker og løfter de fattiges stemme i dag. Men vi vil også være der når krisen er over og lokalsamfunn skal gjenoppbygges.

Støtt arbeidet

Gi et bidrag

Vi trenger deg!

Tusen vis av frivillige og ansatte arbeider hver dag for å hjelpe de utsatte menneskene i verden gjennom koronakrisen.
Dette kan vi ikke gjør uten din hjelp. La oss ikke glemme solidaritet i vanskelige tider.

Vipps: 12135 (merk korona)
SMS: Mulighet til 2160 (250,-)
Bakkort: Her
Konto:
8200.01.93433 (merk korona)

Siste nytt fra Caritas om koronapandemien

Å sikre at befolkningen i det globale Sør er best mulig rustet til å møte den kommende krisen har førsteprioritet, og det viktigste tiltaket er å sikre god ernæring. Under og feilernæring svekker immunforsvaret og gjør en svært sårbar for viruset, så tilgang til mat og rent drikkevann er avgjørende for å dempe effektene av virusets herjinger.

Allerede før corona krisen tok sult livet av ett barn hvert tiende sekund. Vi frykter en drastisk økning i antall døde dersom ikke hjelpen når frem til verdens mest sårbare i tide.

For Caritas er koronakrisen et kall til solidaritet med de mest sårbare blant oss, de som er må lide de verste konsekvensene av denne pandemien.

For å styrke sikkerheten til våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi jobber med har Caritas innført globale retningslinjer for hvordan å håndtere krisen på person og prosjektnivå.