Cuba – et land i endring

//Cuba – et land i endring

Cuba er et land i endring. Private økonomiske initiativ har begynt å florere etter liberalisering av privat sektor de siste årene. Denne utviklingen er positiv men skaper også utfordringer.

Få får en del av kaken
Selv om liberaliseringen gir en del positive effekter, opplever Cuba også en kraftig økning i sosiale forskjeller og mange faller utenfor. Turisme og pengeoverføringer fra familie i utlandet gjør noen få rike og får prisene til å stige kraftig. Tydeligst er dette i boligmarkedet. En gjennomsnittslønn er om lag 180 kroner i måneden, mens et hus kan koste nærmere 600 000. Veldig få har med andre ord mulighet til å delta i den økonomiske veksten deler av befolkningen opplever.

Dette er en utvikling som skaper grobunn for misnøye og kan utvikle seg til å bli en kruttønne som ingen er tjent med. Solide statlige foretak har skapt et sikkerhetsnettverk som er et forbilde for mange nasjoner, spesielt i denne delen av verden. Helse og utdanningssektoren er viden kjent for sin kvalitet og universelle dekning. Hurtige og voldsomme endringer kan derfor komme til å skade mer enn det gjør godt, i hvert fall på kort sikt. I verste fall kan dette føre til mer vold, mer fattigdom og mindre mulighet til å nyte de rettigheter de kjempet frem under revolusjonen.

Åpenhet, demokrati og menneskerettigheter
6Cuba har blitt et mer åpent samfunn og kritikk av myndighetene tolereres i større grad enn før. Dette har blant annet ført til at kulturelle innslag som indirekte kritiserer styresettet har blitt vanlig. Et eksempel finner vi i et kjent humorprogram som sendes hver uke på cubansk fjernsyn der det blant annet harseleres med det cubanske systemets ufeilbarlighet. For bare noen år siden var slik offentlig kritikk utenkelig, men blir i dag gjentatt stadig oftere.

Caritas Norges arbeid på Cuba består i å støtte en utvikling der større deler av befolkningen kan dra nytte av utviklingen. Økonomisk liberalisering må følges av politisk liberalisering for å sikre en bærekraftig utvikling av landet. Kunnskap om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter er forutsetninger for at folket skal kunne kreve sine rettigheter i møtet med myndighetene.

Caritas Norge ønsker sammen med sine partnere å bidra til å skape et større demokratisk rom på Cuba. Vi støtter initiativene til den katolske kirken som er landets viktigste endringsaktør. Blant tiltakene Caritas støtter er opplæring av 60 studenter i humanistiske og samfunnsviteskaplige fag, opprettelse av et bibliotek med litteratur om blant annet demokratiteori og menneskerettigheter, og publisering av tidsskrifter knyttet til demokrati og menneskerettigheter.

Støtt Caritas’ arbeid på Cuba
Vil du støtte vårt arbeid på Cuba? Gi et bidrag her, eller benytt Caritas Norges gavekontonummer 8200.01.93433. Merk innbetalingen med “Cuba”.

2018-02-05T14:49:16+00:00 3rd januar, 2014|

About the Author: