Den internasjonale migrasjonsdagen: Solidaritet er svaret!

//Den internasjonale migrasjonsdagen: Solidaritet er svaret!

NO-amb-brus

I dag 18. desember feires den internasjonale migrasjonsdagen. Onsdag hadde Martha Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge og Jorge Nuño Mayer, generalsekretær i Caritas Europa, et møte med Ingrid Schulerud, Norges ambassadør til Belgia. 

Blant temaene som ble tatt opp knyttet til migrasjonsspørsmålet var flyktningsituasjonen, europeisk fattigdom og ivaretakelse av europeiske migranters rettigheter.

Det er i år og årene fremover avgjørende at myndigheter i de europeiske landene står sammen og viser solidaritet både med hverandre og bygger et samfunn der migranter ønskes velkommen, blir inkludert i samfunnet og dere deres grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt og respektert.

Flyktninger er truet i sine hjemland av de samme terroristene som har gjennomført terrorangrep i Frankrike, Libanon, Mali, Kamerun og Tunisia. Norge og Europa har en plikt til å gi beskyttelse å være en trygg havn for flyktninger, og å ønske velkommen de personer som har behov for beskyttelse, uavhengig av deres nasjonalitet eller religiøse tro.

Norge og Europa må motstå fristelsen av å isolere oss fra omverdenen.

«Vi må arbeide for et samfunn som ikke bare viser barmhjertighet ovenfor mennesker som har forlatt sine hjem. Vi trenger politikere som ikke bare har mot til å stå sammen om felles utfordringer, men som også tørr å være visjonære og å se muligheter som kommer i kjølvannet av migrasjon.» Det sier generalsekretær Skretteberg i Caritas Norge.

Den norske og den felleseuropeiske sikkerhetssituasjonen blir ikke forbedret ved at vi stenger våre grenser. Isolasjon og forsømmelse av migranters rettigheter er ikke gode virkemidler for å bevare fred, hverken ute i verden eller i våre egne områder.

Caritas tar til ordet for:

  • Å åpne trygge og lovlige fluktruter
  • Innføre humanitære visum
  • At visumplikt kan oppheves når den humanitære situasjonen tilsier det.
  • At det legges til rette for at familier raskest mulig kan gjenforenes med sine nærmeste.

Fakta om den interenasojnale migrasjonsdagen. Kilde: FN-sambandet

 

 

2018-02-05T14:48:53+00:00 17th desember, 2015|

About the Author: