Den skjulte NAV-skandalen

//Den skjulte NAV-skandalen

Fokus i media er de 48 personene som har blitt dømt i det som nå blir omtalt som den verste rettsskandalen i norsk historie. Og likevel er omfanget av dette så mye større enn hva som blir beskrevet.

Foto: Anna-Sofie Ekendahl Dreyer, leder, Caritas ressurssenter. Foto: Caritas Norge

Av Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, leder, Caritas ressurssenter

I tillegg til disse 48 feilaktig dømte personene, er det minst 2400 personer som har måttet betale tilbake støtte som NAV mente de urettmessig har fått, og et ukjent antall personer som gått glipp av utbetalinger fordi de fulgte reglene og meldte ifra ved reise.

De som ingen så langt snakker om, er de tusenvis av sårbare EØS-borgere bosatt i Norge som har fått sine grunnleggende rettigheter brutt gjennom å ha blitt nektet å bevege seg innenfor EØS-området. Disse er personer med trygderettigheter i Norge som ikke har fått mulighet til å besøke venner og familie i hjemlandet.

Ved Caritas Ressurssenter for innvandrere i Oslo tar vi årlig imot om lag  2000 henvendelser knyttet til NAVs tjenesteområde. De siste dagene har mange hatt spørsmål om hvilke regler som gjelder vedrørende reise mens man mottar trygdeytelser. Vi opplever stor usikkerhet blant våre brukere, og at tilliten til samfunnet og systemet svekkes.

Mange av de EØS-borgerne som er rammet er nå usikre på om de har rett til å reise. En stor del av de mest sårbare EØS-borgerne som mottar trygdeytelser, snakker dårlig norsk. De ser ikke på norsk tv, de hører ikke på norsk radio, og leser ikke norske aviser.

Nå venter vi en strøm av EØS-borgere til ressurssenteret etter at blant annet polske medier fanger opp saken og sprer nyheten på et språk som mange rammede har som morsmål. Vårt håp er at NAV tar ansvar ved å tydeliggjøre noen retningslinjer for hvordan vi skal veilede dem.

Innlegget ble først publisert i Aftenposten  9. november 2019

2019-11-20T08:54:57+00:00 12th november, 2019|

About the Author: