Dette gjør Caritas i Malawi

//Dette gjør Caritas i Malawi

 

I januar 2015 ble Malawi rammet av en flomkatastrofe som rammet 1,1 millioner mennesker. 104 mistet livet og 230 000 måtte flykte fra sine hjem. Veier og broer kollapset og gjorde store deler av de flomrammede områdene utilgjengelige.

Av Marit Sørheim, nødhjelpskoordinator

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge

Den sørlige delen av landet ble hardest rammet. Caritas var raskt på plass for å støtte vår lokale partner, CADECOM. CADECOM, i samarbeid med «Catholic Relief Services» startet etter kort tid utdeling av nødhjelpsartikler (kokeutstyr, tallerkener, kopper og skjeer, vannkanner, bøtter, klær husly, fyrstikker og hygieneartikler). Mat og telt ble også delt ut, og til sammen fikk over 10 000 flomrammede hjelp gjennom dette prosjektet.

Uavklart situasjon for mange
Rundt 100 000 av dem som måtte flykte har enda ikke kunnet vende hjem, og bor i leirer som ikke er organisert av myndighetene. Det er sikkerhetsproblemer i noen av leirene, og det rapporteres blant annet om økt vold mot kvinner, samt handel med kvinner og barn over grensen til Mosambik.

Fokus på likestilling
Caritas Norge har et spesielt fokus på kvinner og likestilling både i sitt langsiktige arbeid og i nødhjelpsarbeidet. I Malawi har kvinner mange roller i husholdet og bidrar med 85 % av arbeidsstyrken i jordbruket. Likevel har de i liten grad kontroll over eller eierskap til jorden eller andre ressurser. Som i langsiktig utviklingsarbeid, er tett samarbeid med representanter for alle deler av lokalsamfunnet viktig, også i humanitære nødsituasjoner. CADECOM sørger for at kvinner tar del i gjennomføringen av prosjektet både som ansatte og som mottakere av nødhjelp.

Myndighetene i Malawi koordinerer nødhjelpsarbeidet, og CADECOM deltar aktivt i koordineringsarbeidet, for å sikre at nødhjelpen gis på en mest mulig effektiv og rettferdig måte.

 

2018-02-05T14:48:58+00:00 13th juli, 2015|

About the Author: