Diasporagrupper

/Diasporagrupper
Diasporagrupper 2018-02-05T14:48:02+00:00

I samarbeid med diasporamiljøer driver Caritas Norge informasjonsarbeid knyttet til situasjonen i den aktuelle gruppens hjemland. Formålet med samarbeidet er å utveksle ideer og kunnskap om situasjonen i landene der vi jobber og prosjektene.

Ved inngåelse av nye prosjekter er diasporaen involvert i planleggingsfasen. Caritas ønsker et nært samarbeid med diasporaen fordi vi har en interesse i å tiltrekke oss personer og organisasjoner som har et aktivt engasjement, språklig- og kulturell kompetanse og inngående kjennskap til de utfordringer befolkningen i de enkelte landene møter i hverdagen.

Caritas Norge har jevnlige møter med den afrikanske gruppen i Oslo Katolske Bispedømme/representanter fra den afrikanske diasporaen. Under Caritas Norges 50-årsjubileum ble det organisert møter mellom diasporaen og våre partnere fra Afrika og Latin-Amerika, noe som bidro til kunnskapsutveksling. I 2013 organiserte diasporaen og Caritas et møte med en av DR Kongos toppkandidater til presidentskapet, Vital Kamarhe.

Caritas Norge har et tett samarbeid med CATWAS (Catholic Tamil Welfare Association). Deler av vårt landprogram på Sri Lanka er et resultat av lengre konsultasjon med srilankisk diaspora i Norge. Caritas Norge har også tett dialog med enkelte grupper i det vietnamesiske miljøet i Norge, og har arrangert debatter i samarbeid med disse. Fremover ser vi på muligheten for å utvikle prosjekter sammen med diasporaen i Norge og deres respektive land, slik som vi har gjort på Sri Lanka med CATWAS.