DR Kongo ved et veiskille

//DR Kongo ved et veiskille

Mens vi nordmenn snart kan senke skuldrene etter flere ukers julemas, lever befolkningen i DR Kongo i en svært spent situasjon. På mandag gikk president Kabilas valgperiode ut og det er ikke enighet om veien videre. Kan kirken redde julefreden?

President Kabila har sittet ved makten i DR Kongo siden 2001. 19. desember løp hans tredje periode ut. Ifølge grunnloven kan han ikke stille til nytt valg. Bildet er tatt under en tale han holdt i FNs generalforsamling i New York i 2014 (Foto: UN Photo/Cia Pak.)

19. desember løp Joseph Kabilas tredje periode som president ut. Ifølge grunnloven kan han ikke stille til nytt valg. Bildet er tatt under en tale han holdt i FNs generalforsamling i New York i 2014 (Foto: UN Photo/Cia Pak.)

President Kabila har sittet ved makten siden 2001. 19 desember løp hans tredje periode ut og ifølge grunnloven kan han ikke stille til nytt valg. Han kan imidlertid bli sittende frem til ny president er på plass. Valgforberedelsene har trukket ut og det har lenge vært klart at landets regjering ikke vil klare å gjennomføre et nasjonalt valg innen tidsfristen. 19. september brøt det ut voldelige opptøyer i flere kongolesiske byer og minst 50 personer ble drept i hovedstaden Kinshasa. I oktober kom deler av opposisjonen og regjeringen til enighet om at valget utsettes til april 2018, men denne avtalen ble forkastet. Konsekvensene av at partene ikke kommer til enighet er en svært spent og usikker situasjon for kongolesere flest, i verste fall kastes landet ut i en ny borgerkrig med katastrofale konsekvenser for befolkningen.

Tar til gatene

Det er særlig unge kongolesere som tar til gatene. De siste dagene har det vært mange protester, men det er foreløpig ikke meldt om drepte. Unge aktivister er kanskje inspirert av Burkina Faso, der folkelig opprør drevet frem av unge, førte til at diktatoren Blaise Compaore måtte gå etter å ha forsøkt å endre grunnloven for å forbli ved makten etter 27 år. Den katolske kirke har oppfordret til fredelige demonstrasjoner og advarer ungdom mot å la seg bruke i et politisk spill. Regjeringen har de siste månedene, og spesielt den siste uken, gjort sitt for å forsøke å kneble aktivistene, gjennom arrestasjoner, forsøk på å blokkere og kontrollere sosiale medier og blokader på universiteter. Håndteringen av uroen fra myndighetenes side er kritikkverdig og bidrar ikke nødvendigvis ikke til en fredelig løsning.

Erklæring

Den katolske kirke i Kongo har en meglerrolle mellom deler av opposisjonen som signerte avtalen etter den nasjonale dialogen i oktober og de som ikke signerte. Kirken omtales ofte som en av DR Kongos mektigste institusjoner, og er ikke redd for å kritisere myndighetene. Mens mange opposisjonspolitikere og aktivister har blitt arrestert de siste månedene, er det få som tør å kneble den katolske kirke. I helgen publiserte CENCO (bispekonferansen) en politisk deklarasjon der de informerte om at partene ikke har kommet til enighet. Det er stor uenighet om avslutningen på mandatet til presidenten, muligheten til grunnlovsendring og funksjoner og ansvar innad i offentlige institusjoner. Kirken har i lang tid vært tydelig på at Kabila må gå av, at nyvalg må avholdes så raskt som mulig og at grunnloven under ingen omstendigheter skal endres når det gjelder valgperioder. Biskopene reiste lørdag til Vatikanet for audiens med Pave Frans.  Paven har i den forbindelse uttalt at freden må respekteres. Etter planen skal forhandlingene gjenopptas 21.12.

Så hva må til for å sikre julefreden i DR Kongo? En enkel erklæring fra Kabila der han garanterer at han ikke forsøker seg på en tredje periode ville gjort mye for å roe gemyttene. Til nå har han kommet med svært få offentlige uttalelser om valget. Det viktigste er at partene i forhandlingen blir enig om en dato for nyvalg i løpet av 2017 som alle kan respektere. Alternativet er en jul preget av usikkerhet og uro for en allerede prøvet befolkning.

Av Aina Østreng, programkoordinator i Caritas Norge

Innlegget sto først på trykk i  avisa Vårt Land 22. desember 2016 med tittelen «Julefred i Kongo?»

 

2018-02-05T14:48:37+00:00 22nd desember, 2016|

About the Author: