På flukt fra Boko Haram

//På flukt fra Boko Haram

– Da Boko Haram angrep, flyktet alle i landsbyen hals over hode. Flere ble drept og jeg husker ikke hvordan jeg kom meg bort.

Isa og familien er på flukt fra terrorister i verdens fattigste land Niger. (Foto: Caritas Norge)

Isa og familien er på flukt fra terrorister i verdens fattigste land Niger. (Foto: Caritas Norge)

Av programkoordinator Aina Østreng 

Isa Maria Blamadala (36), som Caritas nylig møtte i Diffa, forteller om en dramatisk flukt fra hjembygden, som ligger 7-8 km øst for Diffa, ved elven Komadougou Yobe, som følger grensen mot Nigeria et langt stykke.

Til tross for at familien ble spredt, klarte de seg alle sammen. Nå har hun og familien bodd ni måneder i en flyktningleir. Isa har fem barn, fire gutter og en jente. Bare to av dem går på skolen.

Niger ligger i Sahel-regionen og er et av verdens fattigste land. Klimaendringene truer, og det samme gjør islamistiske terrorgrupper som Boko Haram. I tillegg er Niger transittland for migranter på vei til Europa.

Mangler mat

Til tross for at Diffa er det minst produktive jordbruksområdet i hele Niger, lever så og si hele befolkningen i Diffaregionen  av jordbruk og til dels husdyrhold. Men den karrige jorden gjør folk som bor der spesielt utsatt for sult og underernæring. Landområdene langs elven er blant de mer fruktbare områdene i regionen, og et område mange har flyktet fra. Unntakstilstanden som ble innført i Diffa-regionen i 2015, er delvis opphevet, men ikke for områdene langs elven, der det fortsatt er ulovlig for sivile å oppholde seg. Boko Haram utfører stadig angrep inn i Niger fra sine baser langs elven. Økt militær tilstedeværelse langs grensen, har ikke maktet å drive Boko Haram tilbake.

En viktig overlevelsesstrategi for befolkningen ved dårlige avlinger er å migrere til Nigeria for sesongarbeid. Sikkerhetssituasjonen gjør nå dette umulig, og fører til økt matmangel for både vertsbefolkningen og de fordrevne. Dette kommer i tillegg til at en del bønder som eier jord langs elven ikke kan dyrke nå, grunnet forbudet mot å bevege seg inn i denne sonen.

Isa og mannen dyrket mais, løk og paprika i hjembygden. Isa beskriver et liv der de hadde alt de trengte, mens de nå er avhengige av hjelpeorganisasjoner.

– Hvis det blir fred, kan vi reise tilbake, det er ingen framtid her, sier hun. Isa laget tidligere mat som hun solgte, og savner muligheten til å arbeide.

Niger er det fattigste landet  i verden

Niger er rangert nederst på de fleste internasjonale sult og fattigdomsindekser, og årsakene til fattigdommen skyldes en rekke sammensatte faktorer som en svak stat med manglende kontroll over deler av landet, mangel på arbeidsplasser, klimaendringer og befolkningsøkning. Mer enn 60% av befolkningen lever under fattigdomsgrensa og det er kronisk matmangel i store deler av landet. 80 % av befolkningen er bønder som er avhengig av jordbruk for overlevelse, noe som stadig blir vanskeligere på grunn av klimaendringer som har ført til forørkning og degradert jord. Niger har verdens raskest voksende befolkning og hver kvinne får i snitt 7,1 barn, noe som legger ytterligere press på allerede knappe ressurser.

Caritas Norge i Niger

Caritas Norge støtter et prosjekt i Diffa som bidrar til å forbedre levevilkårene til 2000 internt fordrevne husholdninger og vertshusholdninger. Prosjektet gir akutt matvarehjelp og støtte til husdyr til 14 000 mennesker gjennom kontantoverføringer. Takket være denne hjelpen, har flere familier fått mulighet til å dekke sine basisbehov på kort sikt og i tillegg investere i inntektsskapende aktiviteter eller drive hushold. I en så usikker hverdag som husholdningene i Diffa opplever, er dette helt nødvendig hjelp for å kunne overleve når de aller fleste har måttet la avlingene eller forretningene sine være igjen da de flyktet. I tillegg planlegger Caritas Norge å jobbe mer langsiktig fremover, med fokus på matsikkerhet og motstandsdyktighet mot klimaendringer.  Caritas Niger arbeider i store deler av den mest tettbefolkede delen av Niger, og har en rekke langsiktige og humanitære prosjekter.

Mest akutt rundt Tsjadsjøen

Det er en alvorlig humanitær krise i hele Sahel-regionen som utgjør det tørre savannebeltet rundt Sahara-ørkenen. Forfølgelse, væpnet konflikt, befolkningsvekst, klimaendringer og fattigdom preger de ni landene i regionen, inkludert Niger. 23,5 millioner mennesker sulter, minst seks millioner av disse har akutt behov for matvarehjelp og 5,8 millioner barn er underernært (OCHA, februar 2016).

Den mest akutte humanitære krisen er i området rundt Tsjadsjøen, omgitt av Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun. Befolkningen i Diffa-regionen som grenser til Nigeria har blitt sterkt rammet av terrogruppen Boko Harams brutale angrep. Boko Haram utfører stadige angrep på nigersk territorium, infiltrerer lokalsamfunn og tvangsrekrutterer ungdom. En stor elv skiller Niger og Nigeria, og mange familier lider av matmangel fordi de ikke våger å dyrke som planlagt på grunn av Boko Haram. Diffa-regionen har 302 000 fordrevne, inkludert 89 000 flyktninger fra Nigeria. 51 prosent av befolkningen, kommer til å ha behov for akutt matvarehjelp i 2017 (ACAPS, desember 2016).

IOM rapporterer om at over 300 000 migranter passerte gjennom Niger på vei mot Nord-Afrika og Europa i 2016. Mellom 15 og 20 prosent av migrantene er fra Niger, flertallet er fra andre vestafrikanske land.

Norge vil gi mer bistand til regionen

Utenriksminister Børge Brende har meldt om økt norsk engasjement i den konfliktfylte Sahel-regionen. Det er blant annet planlagt en ny norsk ambassade i Mali i løpet av 2017.  Fokus vil være både på humanitær hjelp og langsiktig bistand. Å gjøre folk motstandsdyktige for klimaendringene, vil være en prioritet. Sammen med Tyskland og Nigeria er Norge vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Oslo i slutten av februar. Norges økte engasjement i Sahel er en del av regjeringens satsing på «sårbare stater».

Les også Vårt Lands sak om Niger der Marit Sørheim, leder av internasjonal avdeling i Caritas Norge, blir intervjuet.

2018-02-05T14:48:36+00:00 27th januar, 2017|

About the Author: