Dramatisk kutt for de aller mest sårbare barna

//Dramatisk kutt for de aller mest sårbare barna

Regjeringen har lagt frem et budsjettforslag der tilskudd til aktiviteter for barn og ungdom i asylmottak reduseres til bare én tredjedel av budsjettet i 2019.

Aktiviteter for barn i asylmottak bidrar til å normalisere en institusjonalisert hverdag. Foto: Caritas Norge

Viktoria Galai, flyktningrådgiver, Caritas Norge

Til sammenligning er dette bare én femtedel av budsjettet til barneaktiviteter i 2018. Regjeringen begrunner kuttet med færre barn og kortere oppholdstid på mottak. Men det er ikke en tilsvarende reduksjon i antallet barn som kuttet skulle tilsi. Derfor vil dette kuttet ramme barna, som vil oppleve mindre normalisering i en regulert og institusjonalisert hverdag.

Trygge rammer 

Caritas har siden 2016 vært til stede på en rekke norske asylmottak i hele landet som et resultat av tilskuddsordningen. For å normalisere hverdagen til barn på mottak, har vi styrket lokalt engasjement og frivillighet. Vi har mobilisert lokalbefolkningen, gitt opplæring og oppfølging til hver enkelt før deres første møte med barn på mottakene og ikke minst bidratt til å skape trygge rammer og møteplasser.  Frivilligheten er en viktig del av norske asylmottak.

Flyktningrådgiver, Viktoria Galai Foto: Caritas

I en sårbar situasjon

Caritas erfarer at situasjonen til barn på norske mottak har endret seg lite de siste årene. De er i en særlig sårbar situasjon, da de har status som både barn og asylsøker på mottak. Statusen som «barn» gir asylsøkende barn likestilte rettigheter med andre barn i Norge. I realiteten nedprioriteres og frarøves asylsøkende barn som bor på mottak sine rettigheter og kontakten med lokalbefolkningen. Dette fører til isolering og dårlig integrering. De fleste mottakene kjennetegnes av knapphet. Det er ikke nok ansatte, utstyr, klær, leketøy og aktiviteter. Barn i skolepliktig alder får gå på skole, mens de minste og eldste barna faller ofte utenfor tilbudene. Hva blir igjen til disse?

Caritas Norge reagerer sterkt på kuttet i budsjettforslaget og ber regjeringen fortsette med å prioritere arbeidet med å gi barn en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

Innlegget sto først på trykk i Dagsavisen 22. oktober 2019

2019-10-25T11:55:53+00:00 25th oktober, 2019|

About the Author: