Ekstremvær herjer Filippinene under åpningen av COP25 i Madrid

//Ekstremvær herjer Filippinene under åpningen av COP25 i Madrid

Samtidig som COP25 åpnet i Madrid og Erna Solberg lovet mer midler til klimatilpasning, forberedte Filippinene seg på nok en Tyfon. Klimaendringer gjør at ekstremvær som tyfoner rammer utsatte land som Filippinene oftere og med større styrke. Klimatilpasning blir dermed stadig viktigere i en varmere verden.

En lokal Caritas-gruppe på Filippinene pakker nødhjelpsutstyr som ble delt ut til rammede familier etter en tyfon i 2018. Foto: Caritas Internationalis

Av Aron Halfen, programrådgiver i Caritas Norge

Jeg var akkurat ankommet Mindanao i det sørlige Filippinene da tyfonen traff den Filippinske øygruppen. Dette er et område som tidligere har gått fri fra tyfoner, men klimaendringer gjør nå at tyfonene kan ramme hele øygruppen. Bare i løpet av høsten 2015 traff to tyfoner Filippinene. De var begge svakere enn Hayian i 2013, men det er ingen tvil om at den lokale beredskapen som er bygget opp de siste årene har spart tusenvis av liv. Dette, sammen med satsingen på bedre værvarsling og bedre planer og kapasitet til å respondere fra myndighetenes side, har i tillegg spart store summer i nødhjelp. Mens Hayian tok flere hundre liv, er det denne gang foreløpig ikke meldt om noen dødsfall.

Viktig bistand til forebygging

Likevel er det ifølge FN fortsatt slik at bare tre prosent av verdens samlede humanitære bistand går til forebygging og oppbygging av lokal kapasitet til å håndtere natur- og menneskeskapte katastrofer. For hver krone vi bruker på lokal beredskap, sparer vi syv kroner i nødhjelp. Dette er det bred enighet om, likevel prioriteres altså tiltak for å redusere risiko lavt. Erna Solberg lovet om lag 150 millioner kroner til klimatilpasning i sin åpningstale under COP25. Det er et magert svar på de enorme utfordringene vi står ovenfor. Caritas Norge har sammen med andre norske utviklings og miljøorganisasjoner gjentatte ganger løftet behovet for mer midler til klimatilpasning. Tap og skade som følge av pågående klimaendringer kommer til å bli et viktig tema i Madrid. Her trengs det friske midler utover det som blir lovet til humanitær innsats.

Klimaflyktninger

På Mindanao var flere skoler og rådhus fremdeles fylt med klimaflyktninger etter store jordras i oktober. Tusenvis var blitt evakuert fra utsatte områder de kanskje ikke kan vende tilbake til. Det er midler til akutt nødhjelp, men ikke til gjenoppbygging av sikre hus. Dette vil vi se mer av i fremtiden. Antall mennesker som trenger nødhjelp som følge av krig og konflikt, naturkatastrofer og klimaendringer har ikke vært større siden andre verdenskrig. Caritas Norge jobber med forebyggende innsats både på Filippinene og andre utsatte land. Vi gjør en viktig forskjell, men det trengs langt større innsats for å møte utfordringene fremover.

2019-12-05T14:11:15+00:00 5th desember, 2019|

About the Author: