En stemme til colombianere i eksil

/, Latin-Amerika/En stemme til colombianere i eksil

Den 6. juli lanserte Den colombianske sannhetskommisjonen sin sluttrapport i Europa. Rapporten presenterer en felles fortelling om krigen i Colombia og kommer med klare anbefalinger om hvordan man kan oppnå varig fred. Krigsofre bosatt over hele verden, også i Norge, har bidratt. I Norge er det Caritas som har koordinert arbeidet med å samle inn vitnesbyrd.

Skjermdump av den colombianske sammhetskommisjonens nettside.

Nettsiden: På den digitale plattformen til Sannhetskommisjonen finner du sluttrapporten, bilder, videoer, og et mylder av andre materialer produsert av kommisjonen og allierte. (Skjermdump) https://www.comisiondelaverdad.co

Onsdag 6. juli i Bilbao ble Sannhetskommisjonens sluttrapport presentert til et publikum med krigsofre bosatt i ulike europeiske land, deriblant Norge. Sannhetskommisjonen er et resultat av fredsavtalen mellom geriljaen FARC og Den colombianske staten i 2016. Formålet med Sannhetskommisjonen er å lytte til ulike stemmer fra konflikten, fremfor alt ofrene, for å skape en felles fortelling om hva som har skjedd. Arbeidet har tatt tre og et halvt år og har resultert i både en sluttrapport og en digital plattform med materiell fra hele prosessen.

«Colombia utenfor Colombia»

Den colombianske sannhetskommisjonen er historisk fordi den har inkludert krigsofre som har måttet flykte fra Colombia. Denne delen av befolkningen blir kalt  «Colombia utenfor Colombia» og har aldri før fått den anerkjennelsen de nå har fått.

Ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger, har mer enn 500 000 colombianere lagt ut på flukt. Men Sannhetskommisjonens analyser viser at det trolig snakk om mer enn én million colombianere, og at der er et behov for å sammenstille tall fra ulike aktører for å skjønne det virkelige omfanget.

Gjennom Sannhetskommisjonens arbeid, har i overkant av 1 800 ofre i eksil fra 22 ulike land bidratt med sine historier i håp om at det kan bringe landet videre på veien mot fred.

Lansering i Bilbao: Julio Rengifo Rengifo (f.v.), Adriana Sossa og Luís Guillermo Pinzón har alle bidratt med sine vitnesbyrd fra Norge. Her sammen med kommisær Carlos Beritain (nr. 2 f.v.) i Bilbao. (Foto: Privat)

Dialog som viktigste verktøy

To av dem som har bidratt med sine vitnesbyrd gjennom Caritas Norge, og som var til stede under lanseringen i Bilbao, var ekteparet Adriana Sossa og Luís Guillermo Pinzón. De kom til Norge som politiske flyktninger i 1989.

Å motta sluttrapporten var en sterk opplevelse, med mange blandede følelser. Anerkjennelsen av oss i eksil, av ofre og overlevende, er avgjørende. Det var nødvendig å synliggjøre denne konsekvensen av konflikten, og det politiske og sosioøkonomiske systemet som har vært intolerant overfor andre måter å tenke på, sier Adriana om presentasjonen i Bilbao.

Rapporten må følges opp

Sannhetskommisjonens rapport vil være av stor betydning for Colombia og arbeidet med å forstå og lære av konflikten. Den er nemlig ikke bare en fortelling, men kommer med konkrete anbefalinger for å sikre en helhetlig fred. Som Guillermo sier det:

Jeg mottok rapporten med mye håp om at den vil bli kjent og delt blant majoriteten av det colombianske folk og det internasjonale samfunnet […] særlig viktig er anbefalingene. Det er veikartet mot den virkelige freden, demokratiet og fremtiden.

Ifølge rapporten er det viktigste verktøyet for å få dette til dialog.

Derfor vil vi i Caritas Norge, sammen med det colombianske samfunnet her i Norge, norske myndigheter og andre allierte, legge til rette for en bred samtale om Sannhetskommisjonens rapport utover høsten, sier Reidun Ryland.

Hun er prosjektleder for dette arbeidet i Norge på vegne av Caritas. Ryland legger til at rapporten med sine anbefalinger blir et viktig dokument å følge, både for norske myndigheter som er garantist for etterlevelsen av fredsavtalen og for den påtroppende regjeringen til Gustavo Petro.

Er du interessert i å vite mer?

Ta kontakt med Reidun Ryland, programrådgiver i Caritas Norge, + 47 930 95 952, reidun.ryland@caritas.no

Sannhetskommisjonens rapport og annet materiale fra prosessen finnes her: Inicio | Informe Final Comisión de la Verdad (comisiondelaverdad.co)

Jeg ønsker å leve (quiero vivir): Dikt og collage av Nodo Noruega, støttenettverk for Den colombiansk sannhetskommisjonen koordinert av Caritas Norge. Dikt av Erik Solberg, collage og video av Katharina Barbosa med bidrag fra deltagere i Nodo Noruega.

2022-07-11T13:59:21+00:00