Gjør en innsats for andre – Bli frivillig i Caritas!

/Gjør en innsats for andre – Bli frivillig i Caritas!
Gjør en innsats for andre – Bli frivillig i Caritas! 2019-02-13T14:08:08+00:00

Du har mange muligheter til å gjøre en frivillig innsats i Caritas! Både nasjonalt, ved Caritas Norges hovedkontor og lokalt. Lokalt vil det variere hva du kan bidra med avhengig av hvilke tilbud som allerede eksisterer, men her vil det også ofte være mulighet til å utvikle egne/nye aktiviteter.

I Caritas er vi overbevist om at det er mest givende å være frivillig når du gjør noe du kan og er komfortabel med. Derfor vil vi alltid prøve å bruke den kompetansen og kunnskapen du bærer med deg på en best mulig måte. Slik kan vi hjelpe flere på en best mulig måte.

Caritas er også åpen for ideer om nye aktiviteter. Du har kanskje sett et behov i lokalsamfunnet og kunne tenke deg å gjøre noe med deg, kanskje dere til og med er en liten gruppe som vil gjøre noe. I Caritas er vi åpne for å bistå og legge tilrette for at du kan starte en ny aktivitet! Kreativitet og nytenkning er viktig for å løse dagens og morgendagens utfordringer, løsningene på utfordringene vi står ovenfor kommer ofte nedenfra. Derfor er Caritas’ slagord: «Globale utfordringer – Lokale løsninger!»

Meld deg som frivillig i dag!

Her kan du finne mer informasjon om frivillige verv i Caritas: Bli frivillig i Caritas eller send en epost til caritas@caritas.no 

Her er noen eksempler på hva du kan bidra med:

Kurs:
Norskkurs
CV/søknadsskriving
Kurs i norsk arbeidsliv og kultur
Datakurs
Økonomi og skatt

Veiledning:
Juridiske utfordringer
Kontakt med norske myndigheter (Helsevesen/NAV/UDI/ osv.)
Kulturkompetanse / språkkompetanse er ofte viktig i veiledningsarbeidet

Helseveiledning / konsultasjoner:
Kompetanse innen ulike helsefag. Både til konsultasjoner og kursvirksomhet
Samtalegrupper

Arbeid for asylsøkere (i og utenfor mottak):
Norsktrening
Karriereveiledning
Barnepass/Aktiviteter for barn
Sosialisering
Bistand med logistikk ut til mottak (kjøring osv.)

Talmanns- og påvirkningsarbeid:
Bidra i utviklingen av Caritas Norges politiske arbeid, inkludert analyser, utvikling av notater osv.

Kommunikasjon og digitalisering:
Bidra til kommunikasjon i digitale plattformer
Utvikling/videreutvikling av digitale plattformer osv.

Administrativ bistand:
Kartlegging
Generell administrasjonsstøtte
Bistand i forbindelse med utsending av brev osv.

Koordinering av andre frivillige:
Hjelp oss å gjøre det mulig for andre å være frivillig

Innsamlings arbeid:
Stå i beredskap i forbindelse med innsamling til katastrofer osv.
Bidra med å koordinere og gjennomføring av innsamlingsaksjoner

 Bistand i internasjonalt utviklingsarbeid:
I enkelte tilfeller kan det være mulig å reise ut til Caritas-organisasjoner i andre land, og gjøre en frivillig innsats for disse.

 Meld deg som frivillig i dag