Bidra 2022-09-19T13:48:44+00:00

NØDHJELP

Når en krig bryter ut eller et jordskjelv rammer, har vi ingen tid å miste. Din støtte bidrar til at hjelpen kan igangsettes umiddelbart. Det redder liv!

BLI NØDHJELPSGIVER
GI EN ENKELTGAVE

KAMPEN MOT SULT

Du kan bidra til at småbønder og familier som lever med sult får økte inntekter og nok næringsrik mat.

 

BLI NULLSULTGIVER
GI EN ENKELTGAVE

INTEGRERING I NORGE

Gjennom støtte til språkopplæring, jobbsøkerkurs og aktiviteter i asylmottak bidrar du til å gi innvandrere og asylsøkere et godt møte med norsk samfunnsliv.

BLI INTEGRERINGSGIVER
GI EN ENKELTGAVE