Enighet om våpenhvile i Colombia

//Enighet om våpenhvile i Colombia

Colombias regjering og FARC-geriljaen er enige om en tosidig våpenhvile. Avtalen, som skal undertegnes i Havanna på Cuba i dag, er det siste store skrittet mot en endelig fredsavtale.

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge

– Dette er en stor seier og glede for Colombia, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg. Skretteberg er selv fra Colombia og har også gjennom sitt yrkesliv fulgt tett opp den humanitære situasjonen i landet, de siste årene som leder av Caritas Norge.

– En av mine største drømmer er at vi en gang skal kunne oppleve fred i Colombia. Våpenhvilen kan være avgjørende for å komme i mål med en signering av fredsavtalen. Når en varig våpenhvile inngås, betyr dette at mange uskyldige liv kan spares, sier Skretteberg.

Den over 50 år lange krigen har skapt dype sår i det colombianske samfunnet. Rundt 260 000 mennesker, 80 prosent sivile, har mistet livet, og millioner er drevet på flukt. Colombia er, etter Syria, det landet i verden med det høyeste antall internt fordrevne (6,3 mill).

Norge har engasjert seg sterkt for fred i regionen og i Colombia. Sammen med cubanske myndigheter har Norge siden 2012 vært tilrettelegger for fredssamtalene.  Når våpenhvilen offisielt skal undertegnes i Havanna på Cuba i dag, vil også utenriksminister Børge Brende (H) være til stede sammen med blant andre FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Cubas president Raul Castro og Colombias president Juan Manuel Santos.

Reintegrering av geriljasoldater viktig

Men selv om det i dag er grunn til å feire, mener Martha Skretteberg imidlertid at det fortsatt er mange forhold som kan hindre at avtalene blir satt ut i livet. Ikke minst når det gjelder reintegreringen av demobiliserte soldater.

– Hvis ikke tidligere geriljasoldatene får tilgang til utdanning og jobb slik at de reintegreres i samfunnet på en god måte, vil de lett kunne rekrutteres til kriminell virksomhet og narkotikahandel.  Etter flere år med fall, økte produksjonen av kokain i Colombia med hele 40 prosent fra 2014 til 2015, ifølge en rapport fra FN. Også FARC er innblandet i produksjon og salg av kokain. Ved tidligere demobiliseringer av andre væpnede grupper i landet, som de paramilitære, har man erfart at medlemmer har blitt rekruttert av andre illegale grupperinger til lignende kriminelle aktiviteter. Det er viktig at man unngår at det gjentar seg, sier Skretteberg.

Caritas Norge i Colombia

Caritas Norge har vært engasjert i Colombia i 14 år. Vi støtter fredsbyggings- og utdanningsprosjekter i Colombia for å gi fattig ungdom en bedre fremtid. Vi arbeider i lokalsamfunn der både overgripere og deres ofre er bosatt, og har et spesielt fokus på å gi barn og unge et alternativ til et liv i vold og kriminalitet. Målet med prosjektet i Colombia er å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette gjøres blant annet gjennom etablering av et utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen. Det jobbes også med å opprette lokale ungdomskomiteer som arbeider med andre voldsforebyggende tiltak.

Les mer om vårt arbeid i Colombia her

 

2018-02-05T14:48:46+00:00 23rd juni, 2016|

About the Author: