Enighet på overtid under klima-forhandlingene i Polen

//Enighet på overtid under klima-forhandlingene i Polen

Over et døgn på overtid ble det lørdag kveld endelig enighet om en regelbok for oppfølging av Paris-avtalen under klimaforhandlinger i Katowice i Polen (COP24). Med IPCC sin alarmerende spesialrapport om global oppvarming som bakteppe, var det et stort press på partene for å få til et godt resultat

Norge spilte en viktig rolle under klimaforhandlingene i Polen de siste to ukene. Her er det klima- og miljøminister Olav Elvestuen som holder innlegg. Foto: Aron Halfen/Caritas Norge

Av programrådgiver Aron Halfen

Regelverket som ble vedtatt vil veilede og hjelpe verdens stater til å gjennomføre Paris-avtalen som trer i kraft i 2020. Etter vanskelige forhandlinger, hvor noen store utslippsland ikke ville ønske IPCC sin spesialrapport velkommen, omtalte klima og miljøminister Olav Elvestuen utfallet som et godt resultat. Norge har fått gjennomslag på mange temaer og har spilt en viktig rolle under forhandlingene.

Større ambisjoner nødvendig

Men både Elvestuen og norske sivilsamfunnsorganisasjoner som var til stede i Polen, deriblant Caritas Norge, er tydelig på at dette ikke er godt nok. Nå må alle land forberede seg på å styrke sine mål og ambisjoner for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Klimaendringer har allerede begynt å prege alle verdens hjørner, men skadevirkningene blir mindre alvorlige ved 1,5 enn 2 graders oppvarming.

Økt klimafinansiering

For Caritas og utviklingslandene var det viktig at COP24 og regelboka ville gi økt klimafinansiering, teknologioverføring og anerkjennelse av tap og skade som følge av klimaendringer. Dette er områder det til slutt ble positive resultater på og som gikk noe utover hva som ligger innenfor Paris-avtalen. Caritas-nettverket er under klimaforhandlingene opptatt av dette og det historiske ansvaret som ligger hos de rike og industrialiserte landene, spesielt Norge.

IPCC-rapport ble ønsket velkommen

Det ble også til slutt enighet om å ønske IPCC sin spesialrapport velkommen. Dette var et viktig signal til verden om at klimaendringene blir tatt på alvor. Vi har bare 12 år på oss for å hindre farlige og katastrofale konsekvenser og hvert år, hver handling og hvert valg teller. Det ble også enighet om urfolksplattformen som vektlegger betydningen av urfolks’ rolle som beskyttere av verdens natur og grønne lunger. Derimot ble referanser til menneskerettigheter, likestilling og matsikkerhet ikke så tydelige som Caritas og sivilsamfunnet ønsket.

Aron Halfen var til stede første uka under COP24 som representant for sivilsamfunnet i den norske delegasjonen

Relevante lenker:

IPCC sin spesialrapport om 1,5 grader

Hjemmeside til FNs klimakonvensjon 

 

 

2018-12-17T15:33:23+00:00 17th desember, 2018|

About the Author: