Enorme ødeleggelser etter tyfon

//Enorme ødeleggelser etter tyfon

Rett før jul ble Filippinene rammet av en tyfon. Rundt 400 liv har gått tapt, mens 6,2 millioner mennesker er berørt. Caritas Filippinene var raskt ute med nødhjelp, men ber om hjelp for å kunne nå ut til enda flere.

Ødeleggelser etter tyfonen påFilippinene

Store ødeleggelser: I tillegg til å dele ut nødhjelp er Caritas Filippinene i gang med gjenoppbyggingsarbeidet. (Foto: Caritas Filippinene)

Kort

Den tropiske tyfonen traff ti regioner med vind, stormflo og jordras, og har ødelagt 712 000 hus. Over en halv million mennesker har måttet forlate hjemmene sine, og 80 000 hektar med avlinger har gått tapt. Hjelpebehovet er enormt, ifølge FNs humanitære rapport fra 30. desember. Mange av de hjemløse har ingen mulighet til å søke ly fra stekende sol og intens varme. Infrastruktur er ødelagt og elektrisiteten er satt ut av spill.

Caritas Filippinene var forberedt på at stormen skulle treffe og var derfor raskt ute med å hjelpe i form av utdeling av mat og kjøkkenutstyr, hygieneartikler og losji. De er også godt i gang med gjenoppbyggingsarbeidet. Men arbeidet er krevende, og situasjonen prekær for de mange som har mistet sine hjem og sine kjære. De trenger vår støtte. Alle bidrag mottas med stor takk.

Katastrofen har ikke fått mye oppmerksomhet i media. Derfor blir hjelpen fra organisasjoner som Caritas ekstra viktig for menneskene som er berørt.

Med ditt bidrag kan Caritas Filippinene sikre at enda flere ofre får mat, vann, helsehjelp og husly. Tusen takk!

Caritas Filippinene pakker nødhjelp

Nødhjelp: Caritas Filippinene var forberedt på at stormen skulle treffe og var derfor raskt ute med å hjelpe i form av utdeling av mat og kjøkkenutstyr, hygieneartikler og losji. (Foto: Caritas Filippinene)

2022-01-07T13:09:01+00:00 7th januar, 2022|

About the Author: