Et lite skritt fremover

//Et lite skritt fremover
IC2_2

Foto: Aina Østreng/Caritas Norge

– Visjonene var store i forkant, men det er tvilsomt at konferansen vil føre til en revolusjonerende satsing på ernæring og matsikkerhet, forteller programkoordinator Aina Østreng. Hun deltok på ICN2-konferansen i Roma hvor feilernæring stod på agendaen. 

Representanter for 160 land, inkludert 120 ministre, og representanter for sivilt samfunn og privat sektor var samlet til verdens andre internasjonale ernæringskonferansen i forrige uke, 22 år etter den første ICN-konferansen. Gjennom ForUM for Utvikling og miljø var tre norske organisasjoner representert i den offisielle norske delegasjonen til ICN2; Kristin Kjæret fra FIAN, Aina Østreng fra Caritas og Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet.

Brutale tall

Ernærings- og matsikkerhetsstatistikken er brutal for barn, ungdom, kvinner og menn. Mer enn 800 millioner kvinner og menn sulter i verden i dag. 51 millioner barn under fem år var akutt underernærte i 2013. Mørketallene kan være store. Over 150 millioner barn under fem år er kortvokste på grunn av mangel på essensielle næringsstoffer. Samtidig er minst 40 millioner barn overvektige, og minst 500 millioner voksne lider av fedme. Pave Frans holdt en appell der han snakket om vår tids paradoks; overflod. Se hele hans innlegg her.

– Verden har nok mat til å brødfø alle mennesker, men likevel sulter mange millioner mennesker, sa Paven.

IC2 bilde

Foto: Aina Østreng/Caritas Norge

Sultens brutalitet ble tydelig formidlet av Prinsesse Haya Bint Al Hussein, UN Messenger of Peace. Hun holdt et hjerteskjærende innlegg om et spedbarn hun så døende i Malawi.

– Jeg ønsket å vite barnets navn – så hun ikke bare ble et tall i sultstatistikken. Moren svarte: – Jeg ville gi henne et navn, men hva ville det tjene til? Hun var bare min baby og jeg visste at hun ikke ville overleve, fortalte Prinsessen med en oppfordring til verdens ledere om å handle.

Hele innlegget til Prinsessen kan leses her.

Svake hoveddokumenter

Allerede under åpningen av konferansen ble de to hoveddokumentene vedtatt ved akklamasjon: Roma-erklæringen for ernæring, og Rammeverket for handling. Disse har blitt kritisert av sivilsamfunnet.

– Årsakene til sult og feilernæring slik de fremstår i disse dokumentene er svake, sier Østreng og peker spesielt på den manglende analysen av dagens matsystem med stor vekt på agro-industrielle produksjon.

– Det er også en stor svakhet at rettighetene til sårbare grupper som urfolk, jordløse, småbønder og kystfiskere ikke nevnes eksplisitt, fortsetter hun.

Mange mener at dokumentene er svakere enn det som ble vedtatt for 22 år siden. Samtidig kan de spille en positiv rolle i arbeidet for å utrydde alle former for feilernæring. Fokuset på overvekt som en del av feilernæring er viktig.

– Konferansen er et viktig skritt fordi den forener organisasjoner som primært har arbeidet med ernæring og helse og organisasjoner som primært har arbeidet med landbruk, sier Østreng.

I de to dagene forut for konferansen var rundt 200 representanter fra sivilt samfunnsorganisasjoner samlet for å diskutere innholdet i konferansen. En brei sammensatt gruppe som forberedte møtet for frivillige organisasjoner hadde utarbeidet et dokument som streket opp visjoner knyttet til arbeidet mot feilernæring. Sivilsamfunnets erklæring kan leses her .

Norges rolle

Norges delegasjon var ledet av statssekretær Hans Brattskar som gjorde en god jobb med å legge frem og forsvare norske posisjoner under konferansen.

– Brattskar tok til orde for viktigheten av en rettighetsbasert tilnærming til mat og ernæring, noe som var veldig viktig, sier Østreng.

Det er imidlertid nå det viktige arbeidet starter. Viktigheten av en samstemt politikk ble fremhevet gang på gang under konferansen – skal man sikre god ernæring kreves blant annet en samstemt helse-, sosial-, landbruks- og klimapolitikk.

– En tydelig prioritering av matsikkerhet og ernæring er nødvendig for å nå regjeringens ambisiøse mål innenfor blant annet utdanning og helse, avslutter Østreng

 

2018-02-05T14:49:08+00:00 28th november, 2014|

About the Author: