PM: Et usolidarisk statsbudsjett

//PM: Et usolidarisk statsbudsjett

Regjeringen prioriterer krisehåndtering, matsikkerhet og klimatilpasning i Statsbudsjett 2023. Det er bra, men vi er svært skuffet over at 1%-målet til bistand ryker. I tillegg mener vi at satsningen på matsikkerhet er for utilstrekkelig i kampen mot sult.

En mann graver i åkeren sin

Småbonde: Det er bra at regjeringen satser på småbønder, deres verdikjeder og klimarobust landbruk i en ny strategi, men det settes ikke av nok penger til dette i neste års statsbudsjettforslag. (Foto: Caritas Congo)

Gjennom en ny strategi skal regjeringen bidra til bedre matsikkerhet ved å satse på småbønder, deres verdikjeder og klimarobust landbruk. Det var lovet friske midler til strategien i statsbudsjettet, men i stedet blir det kun en videreføring av nivået fra revidert budsjett.

– Dette er altfor svakt. Ifølge FN var 828 millioner mennesker rammet av sult i 2021. Og i år har pandemien, krigen i Ukraina og ekstremvær tvunget enda flere mennesker ut i sult. Hvis vi ikke løser sult- og ernæringsproblemene i verden, er det vanskeligere å oppnå fremgang på andre områder – som helse, utdanning og økonomisk utvikling, sier generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge.

For øyeblikket er det minst 313 millioner mennesker som trenger humanitær hjelp, men kun 36% av pengene som trengs har kommet inn hittil i år. Aldri har gapet mellom behov og tilgjengelig ressurser vært større.

– Det er derfor totalt uforstående at Norge velger å bryte løftet om 1%-målet i en tid preget av så mange kriser, samtidig som vi tjener rått på økte energipriser. Norge er kjent som en ledene aktør innenfor internasjonalt solidaritets- og bistandsarbeid. Men dette budsjettforslaget sender svært negative signaler til de aller mest sårbare som er hardest rammet av sult, klimaendringer og økonomiske kriser, sier Skretteberg.

Det er for øvrig svært positivt at regjeringen foreslår en økning på 30 millioner kroner i kjernestøtten til Verdens matvareprogram i 2023.

For ytterligere kommentarer:

  • Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, telefon 918 73 915.
  • Utenlandssjef Tale Hungnes, telefon 958 33 431.
2022-10-06T12:48:35+00:00