Etterlyser bedre samordning av frivilligheten

//Etterlyser bedre samordning av frivilligheten

I går vedtok Stortinget Ukraina-pakken, som også rommer økt tilskudd til de frivillige organisasjonenes integreringsarbeid. I den forbindelse har vi tatt til orde for å samordne frivilligheten på nasjonalt nivå, ettersom organisasjonene jobber og har sine styrker på ulike områder.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon 

Stortingsrepresentanter på omvisning

Integrering: Denne uken fikk vi besøk av Lene Vågslid og Siri Gåsemyr Staalesen fra Kommunalkomiteen på Stortinget. Besøket startet med en omvisning på ressurssenteret. (Foto: Caritas Norge)

– Caritas og andre frivillige organisasjoner gjør en viktig innsats overfor ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Selv har vi opprettet en egen veiledningstjeneste, og vi har holdt flere kurs om norsk arbeidsliv på mottak. Planen er å holde flere slike kurs utover våren, på ulike mottak, sier avdelingsleder Per Wenneberg.

En bedre samordning av frivilligheten er noe vi har tatt opp i møte med stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, og med statssekretær Nancy Herz i Arbeids- og inkluderingsdepartementet denne uken.

– Historiene vi hører fra flyktningene viser at det er behov for en bedre organisering av frivillighetens rolle, både på de sentrale ankomstmottakene og ved bosetting i kommunene, sier Wenneberg.

I regjeringens Ukraina-pakke er det satt av 10,7 milliarder kroner til å følge opp Ukraina-flyktninger her i landet, og av disse er 95 millioner avsatt til frivillige organisasjonenes arbeid. Mer enn halvparten av millionene skal brukes på norskopplæring.

Leder av Stortingets kommunalkomité, Lene Vågslid (Ap), var en av politikerne vi har hatt møte med denne uka. Til Klassekampen forsikrer hun i etterkant at tilbudet til ukrainere ikke vil gå på bekostning av flyktninger fra andre land. Uforutsigbarheten er imidlertid stor. Fortsatt har bare drøyt 15.000 av regjeringens anslag på opp mot 60.000 ukrainske flyktninger kommet hit til landet.

– I Klassekampen tar vi til orde for å samordne frivilligheten på nasjonalt nivå, ettersom organisasjonene jobber og har sine styrker på ulike områder. Hittil er koordinering noe som i beste fall skjer rundt om i kommunene, sier avdelingslederen.

Vågslid sier til samme avis at hun lytter til innspillet, men at hun foreløpig ikke har planer om noen overordnet samordning. Men muligheten bør være tilgjengelig, på et felt som med stor uforutsigbarhet i lang tid fremover.

Les også:

Får lite til opplæring (Klassekampen)

Fikk innspill: Statssekretær Nancy Herz (t.v.) i Arbeiderpartiet fikk med seg innspill fra to ukrainske kvinner under sitt besøk. (Foto: Caritas Norge)

2022-05-04T14:07:37+00:00 4th mai, 2022|

About the Author: