Få muligheter for ungdom i Colombia

//Få muligheter for ungdom i Colombia

Krigen i Colombia er en av verdens glemte konflikter. Hundre tusener har mistet livet, og om lag 5 millioner mennesker er på flykt i eget land. Krigen hindrer dessuten utvikling, i dag lever en tredjedel av befolkning i Colombia under fattigdomsgrensen og over 10 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Få muligheter for ungdom
Konflikten står mellom geriljaen, paramilitære, og staten, og har blant annet blitt finansiert gjennom narkotikakriminalitet. Konflikten rammer spesielt de unge i fattige urbane områder og i mange byer finnes det få eller ingen muligheter for utdanning og arbeid. En kriminell levevei blir derfor av mange unge sett på som den eneste veien ut av fattigdommen. Samtidig gir det å være medlem i en væpnet organisasjon dem beskyttelse, selv om denne ofte er kortvarig i det svært voldspregede samfunnet.

IMG_1716Fredsforhandlinger fører med seg utfordringer
I disse dager forhandles det om en fredsavtale mellom den største geriljaorganisasjonen, FARC-EP, og regjeringen. Tidligere har forhandlinger med de paramilitære blitt gjennomført. Titusenvis av paramilitære soldater la da ned sine våpen og returnerte til lokalsamfunn i hele landet. Mange av disse har hatt store problemer med reintegreringen i samfunnet og mange har endt opp i kriminelle nettverk. Dette har ført til mer vold i lokalsamfunnene der de nå er bosatt. Dersom de pågående fredsforhandlingene fører fram er det fare for en lignende utvikling når geriljasoldatene demobiliseres.

Utdanning i konfliktområder
Caritas arbeider i lokalsamfunn der både overgripere og deres ofre er bosatt, og har et spesielt fokus på å gi barn og unge et alternativ til et liv i vold og kriminalitet. Målet med prosjektet i Colombia er å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette vil blant annet gjøres gjennom etablering av utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen. Det vil også opprettes lokale ungdomskomiteer som vil arbeide med andre voldsforebyggende tiltak. Vi arbeider dessuten med fredsbygging både lokalt, regionalt og nasjonalt. Her finner du mer informasjon om Colombia og vårt arbeid i landet.

Støtt Caritas’ arbeid med voldsbekjempelse i Latin-Amerika
I år vil inntektene fra Høstaksjonen gå til Caritas’ arbeid med voldsbekjempelse i Latin-Amerika, deriblant i Colombia. Her finner du mer informasjon om Høstaksjonen.

Ved å støtte årets høstaksjon kan du bidra til å hjelpe medmennesker som lever under svært vanskelige forhold og gi barn og ungdom mulighet til å leve et liv uten vold og kriminalitet. Gi et bidrag direkte til kontonummer 8200.01.93433 eller gi et bidrag online her. Merk innbetalingen ”Høstaksjonen 2013”.

2018-02-05T14:49:19+00:00 25th oktober, 2013|

About the Author: