Fasteaksjonen 2013: Skaperverket i fare

//Fasteaksjonen 2013: Skaperverket i fare

Vi er nå inne i fastetiden. Fastetiden er en botstid, en tid for omvendelse. Det er en tid for å forsake seg selv, og til å gi til andre. Med fastetiden følger også Caritas’ fasteaksjon. Årets fasteaksjon handler om å bevare skaperverket og har fått navnet ”Skaperverket i fare”. Jorden er vårt felles hjem, som vi burde samarbeide om å ta vare på. I stedet for å ta vare på jordkloden, har årevis med overforbruk og store utslipp ført til global oppvarming og klimaendringer, noe som setter skaperverket i fare.

Støtt Fasteaksjonen 2013! Gi en gave her eller benytt kontonummer 8200.01.93433. Husk å merke innbetalingen med ”Fasteaksjonen”.

Caritas støtter bærekraftig jordbruk i mange land, blant annet Uganda

Caritas støtter bærekraftig jordbruk i mange land, blant annet Uganda

Global oppvarming og klimaendringer
Pave Johannes Paul II sa om global oppvarming at ”… dette må betraktes som mer enn økonomisk teori og partipolitikk, det handler om Guds skaperverk og den menneskelige familie”. Global oppvarming og klimaendringer er en trussel for bærekraftig bruk av landområder, en trussel for tilgangen til rent drikkevann og for enkelte land også selve eksistensen. Klimaendringer vil ha negativ effekt både på jordbruk og fiske og vil derfor også kunne gå hardt ut over mange menneskers tilgang til mat. I tillegg kommer faren for at det vil bli en økning i antallet og omfanget av naturkatastrofer.

Det er dessverre slik at de negative effektene av klimaendringer vil ramme de fattigste hardest. I utviklingsland er det få som har mulighet til å importere mat, noe som fører til større sårbarhet for endringer i den lokale jordbruksproduktiviteten. I tillegg er ofte bygninger og infrastruktur i mindre grad bygget for å tåle ekstremvær enn i utviklede land. En økning i antallet og omfanget av naturkatastrofer vil derfor ramme disse landene ekstra hardt. Kirkens sosiallære sier at vi alltid skal gi de fattige forrang og dette vil også være viktig i arbeidet med miljø og klima.

Tyfonen Bophas traff Filippinene i desember 2012 (Foto - Caritas Filippinene)

Tyfonen Bophas førte til store ødeleggelser på Filippinene i desember 2012 (Foto – Caritas Filippinene)

Hva gjør Caritas?
På det globale plan jobber Caritas med å gjøre klima og miljø til en hovedprioritering for myndigheter verden over, slik at disse skal gjøre alt de kan for å redusere utslipp og redusere faren for ytterligere endringer i klimaet. Det er også viktig for Caritas å fremme standpunktet om de fattiges forrang også på den internasjonale arena. Det er urettferdig at de fattigste skal betale for klimaendringer de i liten grad har bidratt til. Her gjenstår det mye arbeid og det virker ikke som om myndighetene rundt om i verden tar klimautfordringene på alvor. Under klimamøtet i Doha i desember 2012 var det liten vilje til å komme til enighet og man endte opp med en svak avtale. Det betyr ikke at vi må gi opp. Tvert i mot viser dette enda tydeligere at det er viktig for alle, inkludert Caritas, å sette klima i søkelyset og gjøre det vi kan for å bevare skaperverket!

I alle Caritas’ prosjekter fokuserer vi på klima og miljø, for eksempel gjennom opplæring og tilrettelegging for bærekraftig jordbruk og skogbruk. Vi gir dessuten nødhjelp til land som rammes av naturkatastrofer og arbeider for å gjøre mennesker i utviklingsland bedre i stand til å møte fremtidige klimaendringer.

Støtt Caritas’ viktige arbeid for klima og miljø! Gi en gave til Fasteaksjonen her eller benytt kontonummer 8200.01.93433. Husk å merke innbetalingen med ”Fasteaksjonen”.

2018-02-05T14:49:25+00:00 13th februar, 2013|

About the Author: