Fasteaksjonen 2014: Felles ansvar for en bedre framtid

/Fasteaksjonen 2014: Felles ansvar for en bedre framtid
Fasteaksjonen 2014: Felles ansvar for en bedre framtid 2018-02-05T14:48:16+00:00

Fasteaksjonen 2014 setter fokus på to av sosiallærens grunnprinsipper; solidaritet og subsidiaritet, og har fått navnet ”Felles ansvar for en bedre framtid”. Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag her, eller benytt kontonummer 8200.01.93433. Husk å merke innbetalingen med ”Fasteaksjonen”. Du kan også gi et bidrag via SMS ved å sende CARITAS til 2090 (kr 100,- per SMS).

Jordbruk i Latin-Amerika (foto: Caritas Internationalis)

Jordbruk i Latin-Amerika (foto: Caritas Internationalis)

Hva skaper utvikling?
De siste årene er verdens fattigdom redusert. Likevel lever fortsatt 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet med de som har minst og jobbe for at også disse skal få en bedre framtid. Men hva reduserer egentlig fattigdom og hva skaper utvikling? Hvordan kan vi best hjelpe de som har minst?

Erfaringer viser at ”feil” type bistand i verste fall kan øke nøden. Det finnes flere eksempler på bistandsprosjekter som har ført til passivitet og gjort mottakerne avhengig av kontinuerlig hjelp. Andre ganger er ikke prosjektene tilpasset lokale forhold. Typiske eksempler på dette er såfrø som ikke er tilpasset den lokale jorda og husdyr som dør fordi de ikke finner riktig beite.

Lokal forankring er viktig
Caritas mener at deltagelse er viktig i all bistand. For å sørge for at våre prosjekter fungerer, involverer vi alltid lokalbefolkningen i beslutninger som påvirker deres liv. Våre prosjekter baserer seg på partnerskap mellom Caritas Norge og lokale organisasjoner, kirker og lokalsamfunn. Vi lytter til lokale behov og tilpasser våre prosjekter etter dette. Ved å gi enkeltmennesker og lokalsamfunn støtte til selv å finne løsninger gir vi dem ansvar og mulighet til selv å bedre sin framtid og skape utvikling. På denne måten bruker vi en kombinasjon av solidaritet og subsidiaritet i praksis! Du kan lese mer om disse begrepene i Den katolske kirkes sosiallære.

Støtt fasteaksjonen!
Støtt Fasteaksjonen ved å gi et bidrag her, eller benytt kontonummer 8200.01.93433. Husk å merke innbetalingen med ”Fasteaksjonen”. Du kan også gi et bidrag via SMS ved å sende CARITAS til 2090 (kr 100,- per SMS).