FASTEAKSJONEN 2021: Koranapandemien forverrer sultkrisen

/FASTEAKSJONEN 2021: Koranapandemien forverrer sultkrisen
FASTEAKSJONEN 2021: Koranapandemien forverrer sultkrisen 2021-03-23T13:41:45+00:00

 I år står vi midt i en global krise under fasten og fasteaksjon er derfor kanskje viktigere enn noen gang. De alvorlige konsekvensene koronapandemien har for familier som sulter er tema for årets innsamling.

Foto: CRS

Pandemien gjorde 2020 til et krevende år for oss alle. I Norge mistet mange jobbene sine, og nedstengningen av samfunnet er for mange vanskelig å leve med. Internasjonalt har pandemien ført til konsekvenser som setter utfordringene våre i Norge i skyggen.

Ved utgangen av året stod over en kvart milliard mennesker i fare for å dø av matmangel – en dobling fra foregående år. Hvert femte menneske på kloden hadde ikke stabil tilgang til sikker og næringsrik mat. For verdens fattigste var det ikke viruset i seg selv som tok flest liv. Det var de unngåelige smitteverntiltakene som raserte livsgrunnlaget for flere hundre millioner mennesker i Afrika, Latin Amerika og i Asia. Utallige arbeidsplasser gikk tapt som følge av nedstengingene. Fattigdom og sult fulgte. I årene som kommer vil det kreves en internasjonal dugnad for å reversere den negative utviklingen i de landene som har blitt aller hardest rammet. Et lyspunkt er at krisen har lært oss å gjøre ting på nye måter.

Takket være støttespillere som deg, kan vi i Caritas fortsette å arbeide for at flere barn og familier får mat på bordet. Mat gir trygghet og håp for fremtiden.

Vipps: 12135 (merk «faste»)

SMS: Nullsult til 2160 (200 kr)

Gavekonto: 8200.01.93433 (merk «faste»)

Eller betal med kort nedenfor.

Tusen takk for din gave – sammen bekjemper vi sult!