Fasteaksjonen 2023: Til stede for våre medmennesker

/, Sult/Fasteaksjonen 2023: Til stede for våre medmennesker

Gjennom fasteaksjonen kan vi sammen gjøre verden til et litt bedre og mer rettferdig sted.

I disse dager står verden i mange store og små kriser. Jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria har krevd ufattelig mange liv og store ødeleggelser. Samtidig har krigen i Ukraina rammet millioner av mennesker, og skapt enda flere utfordringer for fattige land. De som allerede hadde lite fra før av i Afrika, Asia og Latin-Amerika, har fått en mye tøffere hverdag som følge av krig og klimaendringer. Likevel finnes det håp, og du kan bety en forskjell for noen som virkelig trenger det.

Caritas er til for mennesker i sårbare situasjoner. Det er vår misjon å hjelpe så mange som mulig og bidra til en verden der menneskers iboende verdighet respekteres, og deres menneskerettighet realiseres – ett menneske om gangen.

I samarbeide med deg ønsker vi å hjelpe enda flere. Du kan bidra til at flere får tilgang til frø, kjøkkenhager og husdyr samt opplæring i for eksempel landbruk eller fiskeoppdrett. Med din hjelp kan vi også fortsette å dele ut mat, vann og hygieneartikler til de som trenger det, samt gi flyktninger og innvandrere veiledning og nestekjærlighet.

Avstå fra et gode – og del med noen som virkelig trenger det

Å faste betyr å avstå fra noe. Tiden og pengene man sparer, kan man bruke til å hjelpe noen som virkelig trenger det, for eksempel ved å støtte opp om Caritas sin fasteaksjon.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag og frem til påske. For hver krone som samles inn kan vi hjelpe mennesker som virkelig trenger det. Alt fra fattige bønner til mennesker i nød og andre sårbare i samfunnet. Innsamlede midler vil bli brukt der behovene er størst og til tiltak som best vil komme til nytte for våre medmennesker.

Vipps: 93082
Gavekonto: 8200.01.93433 (merk faste)

Takk for at du bry deg!

2023-03-10T10:19:53+00:00