Bli Nødhjelpsgiver

/Bli Nødhjelpsgiver
Bli Nødhjelpsgiver 2022-05-16T11:43:09+00:00

Som fastgiver til Caritas Norges nødhjelpsarbeid bidrar du til at ofre i katastrofeområder får mat og annen hjelp.  Når en krig bryter ut eller et jordskjelv rammer har man lite tid å miste. Da er det viktig at vi allerede har midler tilgjengelig, slik at vi kan igangsette arbeid umiddelbart. Som fastgiver til vårt nødhjelpsarbeid bidrar du til dette. Slik kan vi sammen redde flere liv!