Filippinene: en måned med nødhjelp

//Filippinene: en måned med nødhjelp

Det er nå litt over en måned siden tyfonen Haiyan traff Filippinene med enorm kraft. Caritas var tidlig ute med nødhjelpsarbeid og har hjulpet mange. Her er en oppdatering på hva som har skjedd i den drøye måneden siden nødhjelpsarbeidet startet.

IMG_6184.JPG

Utdeling av hygienesett i Palo (foto: CRS)

Husly, mat, vann og hygiene
I store nødhjelpsoperasjoner, som den på Filippinene, fordeles ulike oppgaver til organisasjoner etter hvilke områder de er best på. På Filippinene fikk Caritas-nettverket ansvar for husly, mat, vann og hygiene. Caritas-organisasjoner over hele verden har bidratt, både økonomisk, med kompetanse og med materialer. Caritas Norge har i hovedsak støttet nødhjelpsoperasjoner ledet av Caritas Filippinene (NASSA), Caritas Sveits og Caritas USA (Catholic Relief Services/CRS). Gjennom disse har vi nådd mange mennesker med akutt hjelp.

Totalt har over 45 000 presenninger til midlertidig husly blitt delt ut gjennom NASSA og CRS. NASSA gjennomførte i de innledende fasene også storstilt utdeling av mat der om lag 90 000 pakker med mat ble delt ut. Caritas Sveits har delt ut pakker med diverse nødhjelpsutstyr som husly, mat og hygieneartikler til om lag 35 000 mennesker. CRS har i tillegg til arbeid med husly også bidratt i arbeidet med vann og hygiene. De har delt ut over 19 000 hygienesett som inneholder grunnleggende hygieneprodukter, samt at de har satt opp 14 store vanntanker i Palo som har gitt over 14 000 mennesker tilgang til rent vann.

Sarah Gilbert for Catholic Relief Services

Bygging av midlertidig husly (foto: Sarah Gilbert/CRS)

Mye som gjenstår
Til tross for at mye har blitt gjort på kort tid, gjenstår det mye arbeid på Filippinene. Oppryddingsarbeidet er ikke ferdig, det arbeides fortsatt med å fjerne trær og vrakgods fra veier, med å få elektrisitet til de som har mistet dette, og sikre vannforsyning til fjerntliggende steder. I tillegg gjenstår et voldsomt gjenoppbyggingsarbeid. For Caritas er det viktig å tydeliggjøre disse behovene og sikre at fokuset på Filippinene ikke forsvinner så snart den mest akutte fasen er over. Vi vil derfor fortsette å bidra i nødhjelps- og gjennombyggingsarbeidet i lang tid framover.

Befolkningen på Filippinene har vist en enorm styrke og vilje til å bygge opp igjen samfunnet sitt etter tyfonen. Caritas vil i gjenoppbyggingsarbeidet bidra med materialer, verktøy, støtte og veiledning. På denne måten blir ikke lokalsamfunnene på Filippinene kun mottakere av nødhjelp, men våre aktive partnere i å gjenoppbygge sine egne liv. På denne måten knytter vi nødhjelp sammen med langsiktig utvikling, og bygger samfunn som er rustet til å møte nye kriser i fremtiden.

2018-02-05T14:49:16+00:00 19th desember, 2013|

About the Author: