Filippinske fredsforhandlinger i krise

//Filippinske fredsforhandlinger i krise

26. april sa den filippinske regjeringens forhandlingsleder Alexander Padilla, at de ikke lenger ønsker å fortsette fredsforhandlingene med den kommunistiske geriljaen National Democratic Front (NDF). Regjeringen mener at prosessen nå trenger en ny tilnærming. Forhandlingene mellom regjeringen og den kommunistiske geriljaen har pågått i 27 år. Norge har hatt en viktig rolle som tilrettelegger for fredsprosessen siden 2001.

Fra venstre: Alexander Padilla (filippinske myndigheter), Ture Lundh og og Luis Jalandoni (NDFP) under møtet i Norge i 2011. (Foto: Utenriksdepartementet)

Fra venstre: Alexander Padilla (filippinske myndigheter), Ture Lundh og Luis Jalandoni (NDF) under et møte i Norge i 2011. (Foto: Utenriksdepartementet)

En fremforhandlet løsning er eneste vei å gå
Krigen på Filippinene har pågått siden 1969 og er en av verdens siste klassiske geriljakriger. Politisk ekskludering og store sosiale forskjeller er drivkraften i konflikten. 44 år med krig har ikke ført frem. Landet er i dag preget av store sosiale forskjeller og nærmere 30 % av befolkningen lever i fattigdom. Caritas Norge har siden 2005 støttet kirkeledere på Filippinene i deres arbeid med å få gjenopptatt forhandlingene. De mener at konflikten ikke kan vinnes med militære midler, og at en fremforhandlet løsning er eneste vei å gå. At forhandlingene nå står i fare er derfor svært alvorlig.

– Vi ser med stor bekymring på den filippinske regjeringens uttalelser om å avslutte forhandlingene, men vi har samtidig forståelse for ønsket om en ny tilnærming til fredsprosessen. Vi mener dette blant annet må innebære at begge parter sier seg villige til å inngå i bindende avtaler som kommer sivilbefolkningen til gode, sier Knut Andreas O. Lid, internasjonal koordinator i Caritas Norge. – Det er i dag viktigere enn på lenge å opprettholde engasjementet og støtte de krefter i det Filippinske samfunnet som kjemper for fred, mener han.

Caritas er engasjert i fredsarbeidet på Filippinene og driver både freds- og forsoningsarbeid og utviklingsarbeid i landet. Her kan du lese mer om vårt arbeid på Filippinene.

2018-02-05T14:49:24+00:00 3rd mai, 2013|

About the Author: