Fisk for utvikling – akvakultur i Colombia

//Fisk for utvikling – akvakultur i Colombia

I slutten av 2016 ble det endelig signert en fredsavtale i Colombia mellom FARC og myndighetene. Avtalen markerte slutten på en 52-årig væpnet konflikt som har hatt store humanitære konsekvenser og ført til lidelse, spesielt for sivilsamfunnet. Mange områder er preget av fattigdom og enorme ulikheter, og sårbare grupper som urfolk, kvinner og småbønder er de som har blitt hardest rammet, dette til tross for stor økonomisk vekst i Colombia de siste tiårene.

Colombianske elever som lærer om fiskeoppdrett. Bilde: Caritas Colombia

De unge som bor i rurale områder er spesielt utsatte for fattigdom og arbeidsledighet, og fremtidsutsiktene er i beste fall uklare, for denne gruppen. Blant de unge er det nå 23 prosent som verken arbeider eller studerer, ifølge UNDPs siste rapport. Som ufaglærte har de unge få muligheter til å skaffe seg en stabil inntekt og et anstendig livsgrunnlag, og dette har ført til migrasjon samt tvangsrekruttering til kriminelle band som har fått fotfeste etter at det oppsto et maktvakuum etter fredsavtalen bli signert.

Vårt prosjekt «Fisk for utvikling» satser på yrkesopplæring til unge som en strategi for å redusere deres økonomiske og sosiale sårbarhet. Ved å utvikle ferdigheter og kompetanse innen akvakultur får elevene nye yrkesmuligheter. Ca. 300 sårbare unge, i alderen 15-18 år – mange av dem ofre fra borgerkrigen – har blitt kurset i fiskeoppdrett, akvakultur, virksomhetsstyring, og andre ferdigheter som lederskap, fred, forsoning, menneskerettigheter og likestilling. Dette skal bidra til at de unge, og deres familier, får bedre muligheter til å skaffe seg en stødig inntekt, god ernæring og formell jobb – og dermed, åpne veien til et liv i fred og verdighet.

Takket være lokale fiskebondeorganisasjoner og innsats fra norsk- og colombiansk akademia, ble et spesialiseringskurs utviklet ved Universidad de la Amazonia (UDLA) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette har bidratt til å bygge lokal kapasitet og kompetanse, noe som har gitt muligheten til å ta i bruk nye metoder for utvikling og bruk av fiskefôr som er rimelig og tilgjengelig i det Amazonas-området. Dette skaper grunnlaget for nye småskalanæring på landsbygdene, og gir familiene muligheten til å skape en ny og bedre fremtid på landsbygden. Siden prosjektstart i januar 2019, har 275 elever fra 8 rurale skoler begynt sine opplæring på fiskeoppdrett, virksomhetsstyring og andre ferdigheter. Nesten halvparten av dem er jenter.

Colombianske elever som lærer om fiskeoppdrett. Bilde: Caritas Colombia

I de kommende årene vil disse unge bli fulgt opp med videre opplæring, samt at de vil få støtte til å utvikle forretningsplaner slik at de vil kunne skape sine egne arbeidsplasser innen fiskeoppdrett og fiskefôr. Skolene vil på grunn av dammene de har utviklet kunne bedre ernæringen hos sine elever og styrke økonomien.

Av Vanessa Colorado, programrådgiver

2020-06-26T12:20:23+00:00 15th juni, 2020|

About the Author: