Fisk mot sult

//Fisk mot sult

Fisk er en etterlengtet matvare blant mange fattige mennesker. Kunnskap om produksjon, oppbevaring, markedsføring og salg gir folk i Nord-Uganda et bedret og mer proteinrikt kosthold og øker inntekten for de fattigste.

Cato Lyngøy, daglig leder i Hauge Aqua i samtale med representanter fra Caritas Uganda og lederen i Kungedi landsby i Gulu-distriktet om oppdrett av Tilapia, for mulig utvidelse av anlegget og oppstart av akvakulturprosjektet i Gulu. (Foto: Caritas Norge)

Cato Lyngøy, daglig leder i Hauge Aqua i samtale med representanter fra Caritas Uganda og lederen i Kungedi landsby i Gulu-distriktet om oppdrett av Tilapia, for mulig utvidelse av anlegget og oppstart av akvakulturprosjektet i Gulu. (Foto: Caritas Norge)

Av Nina A. Brattvoll, humanitær koordinator i Caritas Norge

I samarbeid med Hauge Aqua utvider Caritas Norge sitt arbeid med fiskeoppdrett i Arua og Gulu-områdene nord i Uganda. Slik vil vi gi småskala bønder, ungdom og en fattig lokalbefolkning et mer næringsrikt kosthold og sikker inntekt.

Fiskeoppdrett gir bedre levekår
Fisk styrker helsen til de mange som nå lever på et veldig ensidig kosthold, ofte bestående av cassava, yuca, poteter, bananer og andre proteinfattige matkilder.  Hauge Aqua bidrar med viktig fagekspertise og oppbygging av kompetanse. Arbeidet er så vellykket at vi nå utvider aktivitetene i Arua, og setter i gang nye aktiviteter i Gulu-området.

Støtte til de mest sårbare
Befolkningen i Nord-Uganda er godt i gang med å bygge opp livene sine etter å ha levd i en borgerkrigslignende tilstand fra 1994-2005, med geriljagruppen Lord Resistance Army (LRA) som største trussel. For sin egen sikkerhet, måtte innbyggerne søke tilflukt i leire med begrenset bevegelsesfrihet, og ble nesten totalt avhengige av matvarehjelp og beskyttelse fra nasjonale myndigheter og det internasjonale samfunnet. Siden 2006 har situasjonen gradvis forbedret seg, og i dag har de fleste flyttet tilbake til sine opprinnelige områder.

Det er mange utfordringer som venter familiene og den unge generasjonen som nå har vendt hjem.  Spesielt ser vi at kostholdet lett kan bli ensidig. Fisk har et høyt næringsinnhold og er en god kilde til proteiner, men er likevel vanskelig tilgjengelig på grunn av liten produksjon, dårlig infrastruktur, lange avstander til markedene og høye priser. Caritas Uganda kjenner de lokale forholdene, og er en viktig samarbeidspartner i arbeidet vårt fremover.

Mat og jobb for en bedre fremtid
Prosjektet går over en femårsperiode og handler både om matproduksjon og om å gi marginalisert ungdom arbeid. Arbeidsledigheten blant unge i Nord-Uganda er skyhøy. Det er viktig og bærekraftig at ungdom får dokumenterbar og overførbar fagkompetanse innen akvakultur. Dette er kunnskap de kan ta med seg inn i jobbmarkedet, eller bruke til å starte opp for seg selv. Prosjektet inkluderer 860 ungdommer, og målet er at 60 prosent er unge kvinner.

Ungdommene får fagopplæringen, introduksjon i entreprenørskap og utvikling av en lokal akvakultursektor. I tillegg vil to regionale støttesentre jobbe med faglig sertifisering, infrastruktur for fiskeoppdrett, og ikke minst markedsføring og markedstilgang. Våre aktiviteter de neste fem årene vil utgjøre en forskjell for fattige mennesker og gi ungdom en mulighet til selv å påvirke sin fremtid.

 

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:29+00:00 20th oktober, 2017|

About the Author: