Fiskeoppdrett gir bærekraftige inntekter

//Fiskeoppdrett gir bærekraftige inntekter

Etter lang ventetid, grunnet pandemi og nedstenginger, var det endelig tid for å feire uteksamineringen av studentene som har gjennomført yrkesopplæring i fiskeoppdrett og entreprenørskap i Gulu og Arua, nord i Uganda.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon 

Uteksaminering av studenter

Høytidelig seremoni: Stolte studenter kunne endelig motta eksamensbevis for opplæring i landbasert fiskeoppdrett. (Foto: Tobias Wilbers)

Den seks måneders lange utdanningen har de fått gjennom akvakulturprogrammet Building skills on aquaculture – et samarbeid mellom Hauge Aqua AS, Caritas Uganda og Caritas Norge. Utdanningen er den første og eneste av sitt slag i Uganda.

1015 unge har fått opplæring

Mandag 22. november ble den høytidelige uteksamineringsseremoni gjennomført, i anledning Verdens fiskeridag. Så langt har 1015 unge personer i Arua og Gulu gjennomført opplæringen, godt over målet om 860 studenter. Landets statsråd for jordbruk, dyr og fiskeri var til stede. Det samme var kommisæren fra departementet for høyere utdanning og andre myndigheter og den norske ambassaden, samt representanter fra Caritas Norge.

Uganda har holdt sine skoler stengt stort sett siden mars 2020. Det var derfor gledelig at studentene endelig kunne gjennomføre eksamen og bli feiret. Opplæringsprogrammet fikk nemlig mulighet til å fortsette å tilby trening i små grupper i landsbyene der studentene bor, selv om skolene har måtte holde stengt.

Landbasert fiskeoppdrett i Uganda

Landbasert fiskeoppdrett: Fiskeoppdrett bidrar til bærekraftige inntekter for ungdom i Gulu og Arua, områder preget av stor fattigdom.  (Foto: Tobias Wilbers)

Landbasert fiskeoppdrett

Det er etablert to skoler der elevene får både teoretisk og praktisk undervisning i landbasert fiskeoppdrett. Målet med prosjektet er å bidra til mindre arbeidsledighet blant ungdom og forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen.

– Å gi ungdommer bærekraftig inntekt, er vårt primære mål. Denne utdannelsen kan lede til både ansettelse i fiskerinæringen og etablering av egen bedrift. Mange av våre første avgangselever har allerede vist at dette er mulig, sier Marit Sørheim, utenlandsleder i Caritas Norge.

Et annet høydepunkt fra seremonien var at det nye klekkeriet for fiskeegg (hatchery) ble offisielt åpnet. Med alle myndighetene til stede ble dette også en fin anledning til å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres i prosjektet, og hvilke muligheter dette gir for ungdommen i Gulu og Arua. Dette er områder som er svært fattigslig og fortatt berørt av den mangeårige borgerkrigen som herjet den nordlige delen av Uganda.

Bidrar til likestilling

Av de rundt 1000 som har gjennomført opplæringen, er ca. 60 prosent jenter. Et delmål i Caritas sin satsing på fiskeoppdrett er å engasjere flere jenter. Det er også unge mødre blant studentene.

– Fiskeoppdrett er et mannsdominert yrke. Kvinner har ikke samme tilgang til landområder som menn. Foreldre prioriterer ofte tidlig ekteskap og ser ikke lønnsomheten med å satse på sine døtre. Vi ønsker å gjøre noe med dette og målet er å fylle klasserommene med 60 prosent jenter. Å bidra til likestilling er et stort mål for oss, sier Sørheim.

2021-12-13T14:16:11+00:00 13th desember, 2021|

About the Author: