PM: Flere vil få norskopplæring

//PM: Flere vil få norskopplæring

Svært positivt at regjeringen styrker innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping i statsbudsjettforslaget for 2023, samt øker bevilgningen til norskopplæringsordningen.

ser på språkundervisning

Norskkurs: I 2023 vil enda flere flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper få tilbud om språkopplæring. (Foto: Caritas Norge)

Nøkkelen til integrering er språk. Derfor er forslaget om en økning fra 30 til 40 millioner kroner til norskopplæringsordningen (tidl. Klippekortordningen) i 2023 kjærkomment.

– Behovene for språkopplæring er langt større enn det ordningen så langt har klart å dekke. Derfor er vi glade for at det settes av 10 millioner kroner mer til ordningen i 2023. Dette vil sikre gratis språkopplæring til flere tusen flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper, sier generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge.

Tryggere arbeidsliv

I forslaget til statsbudsjett settes det av 30 millioner til å gjøre arbeidslivet tryggere for alle. Dette for å følge opp den nye handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Dette er vi svært fornøyd med. Daglig ser vi situasjonen til arbeidsinnvandrere på nært hold. De tar kontakt fordi de har problemer med arbeidsgiveren. I mange tilfeller handler det om lønnstyveri, ofte i kombinasjon med trusler, usaklig oppsigelse, skade på jobb som ikke er innrapportert og andre saker, sier Skretteberg.

Språk reduserer risikoen for utnyttelse

Fellesnevneren i sakene som Caritas følger opp er utnyttelse av personer i en sårbar situasjon, der det kan dreie seg om situasjonell tvang uten reelle alternative. I tillegg til språkbarriere, har mange dårlig økonomi og svært begrenset forståelse av norske forhold og rettigheter i arbeidslivet.

– Det er lite fokus på språkopplæring i den nye handlingsplanen. Det er en svakhet vi håper regjeringen vil gjøre noe med. En styrking av norskopplæringsordningen vil bidra til å redusere risikoen for utnyttelse, men på sikt vil det være behov for en mer permanent og bærekraftig norskopplæringsordning, som også er lovfestet, sier Skretteberg.

I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å etablere regionale sentre for arbeidsinnvandrere i samarbeid med partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet. Forslaget får full støtte fra Caritas, som er skuffet over at det ikke nevnes i statsbudsjettforslaget.

For ytterligere kommentarer kontakt:

  • Generalsekretær Martha Skretteberg, tlf. 918 73 915
  • Kommunikasjonsrådgiver Anette Skomsøy, tlf. 485 03 536
2022-10-06T16:18:04+00:00 6th oktober, 2022|

About the Author: