Flom og jordras i Peru- slik kan du hjelpe ofrene

//Flom og jordras i Peru- slik kan du hjelpe ofrene

I elleve regioner i Peru er det erklært unntakstilstand på grunn av ekstremvær. Caritas Norge har startet innsamlingsaksjon for ofrene.

(Foto: Caritas Peru)

Caritas Peru har allerede gjort en stor innsats for flomofrene. (Foto: Caritas Peru)

Store nedbørsmengder mengder har ført til flom og jordras som har forårsaket store materielle og humanitære skader. 75 mennesker er bekreftet omkommet, det er meldt om 236 skadede, 20 personer er meldt savnet, 10 538 har mistet husene sine og over 700 000 er berørte, særlig på grunn av mangel på rent drikkevann. I tillegg har over 150 broer kollapset og over 1000 km vei er ødelagt. Det er hovedstaden Lima og områder langs kysten i nord som er hardest rammet av uværet. Ekstremværet har allerede herjet siden begynnelsen av januar og det er stadig meldt mer nedbør og uvær.

Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Caritas Norge har satt i gang en innsamlingsaksjon til støtte for flomofrene i Peru. Din hjelp vil bidra til å støtte arbeidet til Caritas Peru i de berørte områdene. Caritas Peru har allerede gjort en stor innsats for ofrene, men har behov for støtte.

Caritas Peru har organisert innsamling gjennom appeller i kirken og en innsamlingskampanje i samarbeid med peruansk radio – Radio Programas del Perú. Caritas Peru ber om støtte til å dele ut mat, vannbeholdere (7 til 20 liter), bølgeblikk, vannpumper, verktøy til gjenoppbygging og tepper.

(Foto: Caritas Peru)

(Foto: Caritas Peru)

 Hjelpen kommer frem

Mye hjelp har allerede nådd ut til ofrene, over 2 000 berørte familier har mottatt til sammen 89 tonn med ulike nødhjelpsartikler:

  • Cáritas Chosica: støtte til 554 familier med 36 tonn nødhjelp (28 tonn matvarer, 6 tonn klær og sko, 2 tonn hygieneartikler og verktøy/byggematerialer).
  • Cáritas Ica: støtte til 199 familier med 13,5 tonn nødhjelp (mat, nye klær, drikkevann, hygieneartikler og verktøy/byggematerialer og husholdningsartikler)
  • Cáritas Piura Tumbes: støtte til 250 familier med 16,5 tonn nødhjelp (mat, nye klær, drikkevann, hygieneartikler og verktøy/byggematerialer og vannpumper)
  • Cáritas Chiclayo: støtte til 292 familier med 11 tonn nødhjelp (mat, nye klær, drikkevann, hygieneartikler og verktøy/byggematerialer og vannpumper og vannrenser)
  • I tillegg har til sammen over 12 tonn nødhjelp i form av matvarer, klær, tepper og 12 vannpumper blitt sendt til: Cáritas de Chulucanas, Cáritas Cañete Yauyos, Cáritas Camaná, Cáritas Selva Central.

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Alexander Golding på mobilnummer:  920 92 038 eller kommunikasjonsrådgiver Birgit Vartdal på mobilnummer 918 57 946

Du kan også hjelpe flomofrene

Vipps : 91337
SMS: Mulighet til 2160 (200,-)
Konto: 8200.01.93433 (Merk gaven Peru)

 

 

2018-02-05T14:48:33+00:00 21st mars, 2017|

About the Author: