Caritas Norge i Ungarn

//Caritas Norge i Ungarn

Denne uka besøkte Caritas Norge Ungarn, og møtte blant annet enslige mindreårige på en åpen barnevernsinstitusjon.

 Av Marit Sørheim, nødhjelpskoordinator i Caritas Norge

 Bilde av flyktninger som passerer grensen på vei fra Kroatia til Østerrike. Foto:: Caritas Ungarn.


Bilde av flyktninger som passerer grensen på vei fra Kroatia til Østerrike. Foto:: Caritas Ungarn.

 De fleste vi snakket med ønsket bare å bli en kort periode før de reiser videre nordover. Noen vil imidlertid søke om asyl i Ungarn. De blir da på barnevernsinstitusjonen gjennom prosessen. Til forskjell fra Norge, starter de unge asylsøkerne på skolen så snart som mulig etter ankomst og registrering i landet, i henhold til regelverket i EU. Om de får oppholdstillatelse i Ungarn, kan de bli på institusjonen til de er ferdige med utdannelsen. Dette er positivt, men betyr på ingen måte at situasjonen for flyktninger i Ungarn er rosenrød.

Ungarn mot kvoteordning
Ungarn var blant landene på toppmøtet denne uken som stemte mot en felles kvoteordning for flyktninger som ankommer EUs yttergrenser, til tross for at de ikke ble bedt om å ta imot et stort antall. Ordbruken i den politiske diskusjonen i Ungarn preges av at flyktningene anses som en trussel. Parlamentet vedtok denne uken en lov som gir militæret mulighet til å bruke gummikuler og tåregass for å kontrollere flyktningene langs grensen. Et nytt grensegjerde er i ferd med å bli reist langs grensen mot EU-landet Romania. Ungarn har også blitt kritisert av FNs høykommissær for flyktninger for å ha internert asylsøkere.

Farlig flukt
På barnevernsinstitusjonen Caritas Norge besøkte kan flere av de unge beboerne berette om en til dels dramatisk flukt fra hjemlandet. Flere er fra Afghanistan, og reiste til Europa i lastebiler, før veien gikk videre til fots og i busser. De forteller om et liv med trusler fra Taliban og andre grupper, og er bekymret for familien hjemme. Det var ingen jenter å se, akkurat nå bor det rundt femti enslige mindreårige på senteret, alle gutter. På det meste har de vært om lag 300. Ifølge direktøren, har det vært noen syriske jenter tidligere, som hadde kommet bort fra familiene sine under flukten. De har etter hvert blitt gjenforent med sine foreldre i andre land, blant annet Norge. Det typiske for guttene er imidlertid at familien har skaffet penger fra storfamilien til å sende én, og at de har reist alene hele veien.

Humanitær hjelp
Caritas Ungarn mobiliserte raskt da situasjonen ved grensen til Serbia ble uholdbar. I løpet av en dag skaffet de mat, drikke, tepper, telt, madrasser, hygieneartikler, klær og sko, og satte opp et telt der flyktningene kunne få legehjelp og medisiner. Til sammen hjalp de 20 000 mennesker den siste uken før ungarske myndigheter satte opp det etter hvert velkjente piggtrådgjerdet. Dette førte til at de aller fleste flyktningene valgte å fortsette til Kroatia, for så å ta seg videre til Østerrike derfra. Caritas er derfor i gang med utdeling ved grensen til Kroatia, og bistår dem som reiser gjennom Ungarn på vei til Østerrike.

Caritas en av de fem største hjelpeorganisasjonene i Ungarn, og har bred støtte i en hovedsakelig katolsk befolkning. Dette satte dem i stand til å reagere raskt med innsamlede midler og bidrag fra et bredt nettverk av frivillige.

 

 

2018-02-05T14:48:56+00:00 25th september, 2015|

About the Author: