For au pairer 2021-05-06T10:59:57+00:00

Au pair-ordningen er kulturutveksling

Are you an au pair in Norway? This is an information centre for you. Questions about rules and regulations, economy, health? Scroll down for our contact information. This page is in Norwegian. See the menu for English version.

Formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling. Ordningen har sin opprinnelse i den europeiske au pair-avtalen fra 1969 som tok sikte på å regulere og beskytte unge europeere som flyttet på tvers av landegrenser. Nå har ordningen fått et mer internasjonalt preg. En au pair bor som et familiemedlem hjemme hos en vertsfamilie for hovedsaklig å lære om norsk samfunn, kultur og språk og utveksle kulturell kunnskap med venner og vertsfamilie. Du ikke er ansatt som en hushjelp eller barnepasser og det er viktig at begge parter er enige i formålet med oppholdet. Det er likevel forventet at du gjør lettere husarbeid i hjemmet og får utbetalt lønn/lommepenger for dette.

UDI skriver: «Som au pair kan du øke språkkunnskapene dine og få bedre kjennskap til det norske samfunnet ved å bo hos en familie. Til gjengjeld bidrar du med lettere husarbeid og/eller barnepass for vertsfamilien.» En au pairen skal delta aktivt i familielivet og bli behandlet som et familiemedlem. Det vil si at du ikke har plikter som en ordinær arbeidstaker – selv om du får lommepenger/lønn. For eksempel har du rett til å spise måltider med familien og delta på utflukter.

Det er viktig at du og familien er enig om forholdene gjennom en kontrakt. Kontrakten finner du her. Uansett kan du ikke jobbe mer enn fem timer per dag og maksimalt 30 timer i uken. Ta kontakt med Caritas au pair-senter om du trenger hjelp med kontrakten eller har andre spørsmål.

Hvem kan bli au pair?

 • Du må være over 18 år og ikke ha fylt 30 år.
 • Du kan ikke ha egne barn.
 • Kulturutveksling bør være hovedformålet.
 • UDI må se at det er sannsynlig at du vil reise tilbake til hjemlandet ditt når au pair perioden er avsluttet. Forholdene i hjemlandet ditt må tilsi at du kan reise tilbake igjen.
 • Du må betale et søknadsgebyr når du søker om au pair tillatelse gjennom UDI. Dette gjelder ikke hvis du er fra et EU/EØS-land Klikk her for mer informasjon om søknadsgebyret.
 • Mer om EØS-borgerere som vil registrere seg som au pair her.

Rettigheter og plikter for au pairer

Trykk på plusstegnet for å utvidet informasjonsboksene.

 • Vertsfamilien kan bare ha én au pair om gangen.
 • Vertsfamilien er pliktig til å gi deg norskkurs til en verdi av minst 8850 kroner per år
 • Du skal bo og spise hos vertsfamilien din gratis og få et eget rom i huset/leiligheten.
 • Du har krav på lønn/lommepenger til minst 5900 kroner før skatt per måned.
 • Du har krav på ferie og feriepenger etter Ferielova.
 • Du må ta tuberkulose test når du ankommer Norge hvis du kommer fra høyforekomstland.
 • Vertsfamilien må betale forsikring for deg som dekker hjemreisen i tilfelle alvorlig sykdom, skade eller død.
 • Fordi au pair-ordningen er kulturutveksling skal arbeidet ditt begrenses til lettere husarbeid, barnepass og pass av kjæledyr.
 • Arbeidstiden din skal ikke overstige 5 timer per dag –  maks 30 timer per uke.
 • Du har krav på minst en fridag i uka og minst en slik fridag i måneden skal være en søndag. Hver uke skal minst en ettermiddag være fri.
 • Du kan ikke arbeide hos andre arbeidsgivere eller hos andre familier enn vertsfamilien din.
 • Du har rett til å delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter. Oppgavene du har skal ikke komme i veien for religionsutøvelse.
 • Det er viktig å samtale med vertsfamilien om au pair-forholdet slik at det ikke oppstår misforståelser.
 • Som au pair har du krav på lommepenger/lønn. Du skal ha minst 5900 kroner før skatt per måned.
 • Du har rett på fri kost og losji, det vil si at vertsfamilien din har ansvar for at du har et sted og bo og at du får gratis mat.
 • Du må skatte av inntekten: summen av lommepenger/lønn og verdien av gratis kost/losji. Verdien er fastsatt av Skatteetaten og du finner mer informasjon her.
 • Som au pair har du rett på ferie 25 virkedager i kalenderåret. Hvis du begynner som au pair etter 30. september  har du rett til 6 virkedager ferie.
 • De samme reglene gjelder om du bytter vertsfamilie. Husk å få en erklæring fra den tidligere vertsfamilien din hvis du ikke har hatt ferie.
 • Du har krav på feriepenger. Feriepenger er 10.2 % av feriepengegrunnlaget (summen av inntekt og verdien av kost, ikke losji).

PÅ REISE: Som au pair har du muligheten til å bo i et nytt land i to år for å bli kjent med språk og kultur.

BARNEPASS: Mange au pairer bidrar som barnevakt, men husk at man ikke skal jobbe mer enn 5 timer om dagen.

 • Som au pair er du medlem av folketrygden. Det vil si at du har rett på gratis helsetjenester på lik linje med resten av befolkningen.
 • Du bør søke om oppholdskort hos politiet, deretter personnummer hos Skattekontoret for å få enklest tilgang til helsehjelp.
 • Du har rett på en fastlege og kan bestille og bytte fastlege hos Helfo.no.
 • Tannlegetjenester i Norge går ikke under folketrygden, og det er svært dyrt. Det er mest sannsynlig billigere med tannlege i hjemlandet ditt.
 • Hvis du kommer fra høyforekomstland, må du ta tuberkulosetest ved ankomst. Hvilke land dette er finner du her. Ta kontakt med smittevernkontoret i din kommune for dette.
 • Du har rett til gratis helsehjelp som gravid i Norge, men dersom du får barn oppfyller du ikke lenger vilkårene for å være au pair.
 • Når du skal reise hjem må vertsfamilien betale for hjemreisen din.
 • Vertsfamilien må ikke betale for reiser om det ikke er til hjemlandet ditt, hvis du reiser på ferie, eller hvis du velger å bli i Norge på annet oppholdsgrunnlag.
 • Vertsfamilien skal betale forsikring for deg som dekker hjemreise/hjemsendelse hvis du skulle bli alvorlig syk, skadet eller dø.
 • Både du og vertsfamilien kan si opp kontrakten med en frist på minst én måned. Oppsigelsen skal være skriftlig.
 • Vertsfamilien kan ikke si deg opp uten saklig grunn. Du kan kreve at vertsfamilien oppgir skriftlig hva som er grunnen til oppsigelsen. Du trenger ikke å begrunne en oppsigelse.
 • Under oppsigelsesperioden skal du få betalt og du har rett til å bo hos vertsfamilien.
 • Både du og vertsfamilien kan heve kontrakten umiddelbart hvis det har skjedd grove kontraktsbrudd. Da gjelder det ingen oppsigelsestid.
 • Du og vertsfamilien skal melde fra til politiet eller UDI hvis kontrakten sies opp før din tillatelse løper ut og du må gi beskjed om eventuell ny adresse.
 • At kontrakten sies opp innebærer ikke at du umiddelbart må forlate Norge. UDI eller politiet vil varsle deg om at de vurderer å trekke tilbake tillatelsen, og gi deg mulighet til å uttale deg. Du kan også finne en ny vertsfamilie og søke om ny au pair-tillatelse innen fristen som blir gitt.
 • Du kan når som helst søke om å bytte vertsfamilie hvis du har en gyldig au pair-tillatelse. UDI behandler dette som en søknad om fornyelse.
 • Du kan bo og arbeide hos den nye vertsfamilien når du har levert en fullstendig søknad hos politiet.

Viktige samarbeidspartnere

Det finnes en rekke organisasjoner som vi samarbeider med som du kan kontakte for videre bistand. Under har vi samlet viktige samarbeidspartnere. Klikk på logoen for å besøke nettsiden til organisasjonen. Dersom du møter opp på veiledningstilbudet har vi også mulighet til å støtte deg i kontakt med disse organisasjonene.

Utlendingsdirektoratet

UDI er ansvarlig for au pair-tillatelser. Sjekk ut nettsiden deres for mer informasjon om hvordan man søker

Skatteetaten

Som au pair må du sette deg inn i reglene for skatt og opphold i Norge.  Besøk Skatteetatens nettsider for mer informasjon.

Jurk

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er drevet av jusstudenter og tilbyr gratis rettshjelp til kvinner. Mer informasjon her.

Jussbuss

Jussbuss er drevet av jusstudenter og tilbyr gratis rettshjelp. Mer informasjon her.

Rosa

Rosa gir bistand til personer utsatt for menneskehandel. Du kan kontakte dem 24 timer i døgnet hvis du trenger hjelp.

Krisesentre

Ta kontakt med krisesenteret i nærheten av deg hvis du har vært eller er utsatt for vold eller mishandling. Du kan være anonym. Finn ditt nærmeste senter her.

IOM – frivillig retur

IOM har et frivillig returprogram og kan bistå irregulære migranter som ønsker å returnere frivillig fra Norge til sine hjemland. Mer informasjon her.

Den Filippinske ambassade

Dersom du er au pair fra Fillepinene kan det hende den Filippinske ambassaden i Oslo kan hjelpe deg. Mer informasjon her.

Energy Au Pair

Au pair byrå for au pairer og vertsfamilier- mer informasjon her

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Caritas Au pair-senter?