Fortsatt hjelpetilbud for au pairer

//Fortsatt hjelpetilbud for au pairer

UDI har gitt Caritas Norge i oppdrag å videreføre nasjonal rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilier ut 2018, med mulighet for forlengelse. Caritas startet opp tilbudet i august 2017.

-Vi ønsker å være et lavterskeltilbud for målgruppem, sier Anne Nogva, daglig leder for Caritas au pair-senter. Foto: Herman Dreyer/Caritas Norge

Det var ved utgangen av 2017 2 214 au pairer i Norge med gyldig au pair tillatelse gjennom UDI, samt flere hundre au pairer fra EU-land som ikke er registret. Behovet for en rådgivingstjeneste for disse er stort. Nå er det besluttet at Caritas skal fortsette sin nasjonale rådgivningstjeneste ut 2018, med mulighet for forlengelse.

Siden oppstarten i august 2017, har Caritas Au pair-senter i Oslo, Bergen og Stavanger, mottatt 950 henvendelser. Det gjelder alt fra generelle spørsmål om au pair-ordningen, til potensielle konfliktsituasjoner, med uenigheter om lønn og arbeidsvilkår.

-Vi ønsker å være et lavterskeltilbud for målgruppen og jobbe forebyggende for å ivareta au pair-ordningens kulturutvekslende formål og hindre misoppfatninger og misbruk av ordningen, sier Anne Nogva, leder av Caritas au pair-senter.

Caritas har god tilgang på juridisk kompetanse, både gjennom egne ansatte og samarbeid med advokat for å kunne veilede og støtte au pairer og vertsfamilier i komplekse saker.

-Vi holder generelle informasjonsmøter for både au pairer og vertsfamilier, og tilbyr aktivitetskvelder for nettverksbygging au pairer imellom, forteller Nogva.

I tillegg til rådgivnings- og informasjonsarbeidet, har senteret også en sosial funksjon. Med god hjelp av frivillige arrangeres det nettverkskafé og søndagsaktiviteter for au pairer, som turer og museumsbesøk.

Au pair-senterets tjenestetilbud vil fortsatt være gratis og landsdekkende. Au pair-sentrene har åpent alle dager mellom klokken 10:00 og 16:00, i tillegg er det åpent torsdag kveld fra 17:00-20:00. Veiledere kan også nås via telefon, e-post og Facebook.

2018-04-18T14:01:52+00:00 18th april, 2018|

About the Author: