Et bedre liv

//Et bedre liv

Kunde Benjamin i landsbyen Gamba i Nebbi nord i Uganda eide i 2008 tre griser. Med disse grisene måtte han forsørge hele familien, noe som til tider var vanskelig.

Bilde til sak om Kunde Benjamin

I 2008 ble Benjamin med i en låne- og spare gruppe organisert av Caritas, og nå har han 25 griser.

– Jeg kan nå forsørge hele familien min uten problemer, forteller han.

Med den økte inntekten fra grisene kan han betale skolepenger og kjøpe inn nødvendig skoleutstyr for alle barna. Familien har også kunnet forbedre husstandarden og bygget et semi-permanent hus med fast grunnmur. Bildet til høyre viser husbyggingen.

Det fins 53 funksjonelle låne- og sparegruppene i Nebbi. Gruppene har engasjert seg i ulike ting som blant andre geiteoppdrett, kyllingoppdrett, grønnsaker og frukt, og fått opplæring i entreprenørskap og viktigheten av å spare penger. Gruppene har fått litt startkapital ved etableringen, men må deretter spare opp egne midler som så lånes ut til medlemmene av den aktuelle gruppen for ulike formål. Benjamin lånte penger både til å kjøpe inn flere griser og til husbyggingen.

Les mer om vårt arbeid i Uganda. 

2018-02-05T14:49:23+00:00 24th juli, 2013|

About the Author: