Fra kriminalitet til store framtidsplaner

//Fra kriminalitet til store framtidsplaner

I Honduras er vold og kriminalitet et stort samfunnsproblem. Mange barn og unge rekrutteres tidlig til et liv i kriminalitet. Caritas arbeider derfor å gi barn og unge i Honduras muligheten til å komme seg ut av et liv i kriminalitet.

Manuel

«Manuel» frykter fortsatt represalier fra gjengen han forlot, men har allikevel store framtidsdrømmer (foto: Cartias Norge 2013).

Brøt ut av gjengen
”Manuel” er 21 år og kommer fra Honduras. Landet regnes som et av verdens mest voldelige og ”Manuel” bor i San Pedro Sula som er en av landets mest voldelige byer. I mangel på andre muligheter blir mange barn og unge i Honduras rekruttert til kriminelle gjenger, særlig knyttet til narkotikakriminalitet. «Manuel» er en av mange som allerede som barn ble rekruttert til denne «bransjen».

– Jeg har vært involvert i mer eller mindre alle sider av narkokriminalitet, forteller ”Manuel”. – Jeg startet med å holde vakt og overlevere beskjeder da jeg var 12 år, og innen jeg hadde rukket å fylle 16 hadde jeg også drevet med både transport og salg av narkotika. Etter hvert ble også vold en del av jobben min, forteller han. I frykt for overfall fra rivaliserende gjenger var ”Manuel” alltid bevæpnet, også på skolen. Selv om han alltid følte seg utrygg var lovnader om store penger fristende, og han droppet etter hvert ut av skolen. En dag fikk han besøk fra Caritas med tilbud om å bli med i et voldsforebyggingsprosjekt. – Jeg var allerede på leting etter en vei ut av kriminaliteten så jeg ble med i prosjektet, sier han. Gjennom kurs og aktiviteter i regi av Caritas har ”Manuel” oppdaget nye evner, og han har gått tilbake til skolebenken. I stedet for å daglig måtte leve i frykt for sitt eget liv har han nå store fremtidsplaner. – Jeg håper på å kunne bli revisor når jeg er ferdig, avslutter ”Manuel”.

Støtt fasteaksjonen!
Årets fasteaksjon handler om at ansvaret for å skape utvikling ligger hos oss alle. Vi mener deltakelse er viktig i all bistand og lytter derfor alltid til lokale behov. Samtidig gir vi deltakerne i våre prosjekter ansvar og mulighet for selv å bedre sin egen framtid. Les mer om Fasteaksjonen eller gi et bidrag her. Du kan også gi et bidrag ved å sende SMS med kodeord CARITAS til 2090 (kr 100,- per SMS), eller benytte kontonummer 8200.01.93433. Husk da å merke innbetalingen med ”Fasteaksjonen”.

2018-02-05T14:49:15+00:00 20th mars, 2014|

About the Author: