Fredsprisen til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi

//Fredsprisen til Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi

Caritas gratulerer Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi med tildelingen av Nobels fredspris! Deres KSMYarbeid for kvinners rett til utdanning og barn og unges rettigheter er et viktig bidrag for å sikre fred og utvikling i dag og for fremtidige generasjoner.

Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett på skolegang. Selv i krig og konflikt er skolen det tryggeste sted barn kan få en tilnærmet normal hverdag. Skole under et tre eller opplæring i telt beskytter barn og unge fra traumer og krigshandlinger. Utdanning er avgjørende for menneskets helhetlige utvikling, for enkeltmenneskets mulighet til å bidra og for å bygge solidaritet i samfunnet. Kunnskap er et gode som aldri må forbeholdes de få, det er derimot en felles rikdom som skal tjene til menneskehetens felles
gode. At barn har tilgang til skolegang i trygge omgivelser og uten frykt for å bli forfulgt fordi de tørster etter sannhet og fellesskap må prioriteres i arbeidet for en mer rettferdig verden.

Caritas arbeider for at barn skal få utdanning og beskyttelse uansett hvor de oppholder seg. Fremtiden skapes av unge i dag og utdanning er nøkkelen til en stabil og sikker fremtid. Det er derfor med stor glede at Caritas Norge gratulerer Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi med tildelingen av fredsprisen. Vi håper dette vil sette fokus på viktigheten av utdanning, spesielt i områder som er rammet av konflikt.

2018-02-05T14:49:09+00:00