Fredsprisen til WFP kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt

//Fredsprisen til WFP kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt

Pressemelding fra Caritas Norge om Fredsprisutdelingen: Fredsprisen til WFP kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt

Caritas gratulerer Verdens matvareprogram med Nobels fredspris 2020. Det er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet med å bekjempe sult. Caritas er en strategisk samarbeidspartner av Matvareprogrammet og gjennomfører prosjekter for dem i tjue land.

Nobelkomiteens begrunnelse fremholder hva vi i Caritas Norge har argumentert over lang tid – relasjonen mellom sult og konflikt. Sult er både et resultat av konflikt, en konfliktdriver og blir brukt som våpen i konflikt. I tillegg fører bekjempelse av sult til stabilitet og forhindrer krig. I en tid med klimaendringer der tilgang til naturressurser blir stadig vanskeligere er dette viktigere enn noensinne.

Selv før COVID-19 pandemien erklærte WFP at sultkrisen er verdens største humanitære katastrofe siden andre verdenskrig. I dag, et halvt år inn i pandemien er situasjonen drastisk forverret. WFP rapporterer om at en kvart milliard mennesker lider av ekstrem underernæring, dette underbygger hvor kritisk det er at det globale arbeidet for matsikkerhet intensiveres.

Norges medlemskap i sikkerhetsrådet setter oss i en særstilling til å fremme global innsats mot sult – denne anledningen bør regjeringen benytte seg av og følge opp Sikkerhetsrådsresolusjon 2417 fra 2018 der FN anerkjente sammenhengen mellom konflikt, fred og sult for første gang.

Fredsprisen til WFP kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt.

 

For ytterligere kommentarer eller intervjuer fra Caritas Norge kontakt:

2020-10-09T12:16:23+00:00 9th oktober, 2020|

About the Author: