Fritt Ord

/Fritt Ord
Fritt Ord 2018-02-05T14:48:00+00:00
Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Caritas Norge samarbeider med fritt ord knyttet til enkeltprosjekter og mottar økonomisk støtte til disse prosjektene. Caritas Norge og Fritt Ord har en felles interesse for en god og variert ordskifte i norsk offentlighet.

Nåværende prosjekter støttet av Fritt Ord

  • «Flere språk gir flere stemmer!» – et prosjekt som innebærer oversettelse av artikler for arbeidsinnvandrere og flyktninger

Tidligere prosjekter støttet av Fritt Ord

  • «La min stemme bli hørt» – Debattarrangementer om innvandring og integrering