Frivillige aktiviteter på asylmottak

//Frivillige aktiviteter på asylmottak

Det er for tiden svært få asylankomster til Norge, men det er fortsatt tusenvis av asylsøkere som bor på norske asylmottak. Derfor arrangerer Caritas en rekke aktiviteter for personer som har kommet til Norge for å søke om beskyttelse.

Rådgiver i Caritas Norge, Tobias Wilbers arrangerte nylig sykkelverksted sammen med beboere ved Hobøl Asylmottak. Foto: Rose Korol/Hobøl asylmottak

Av Anders Stenersen, rådgiver i innenlandsavdelingen i Caritas Norge.

Vi mener det er viktig at beboere på mottak ikke blir glemt, selv om de stort sett er ute av medias søkelys. Heldigvis – det store frivillige engasjementet i organisasjonen viser at det ikke er noe som tyder på det. Sammen med Caritas reiser frivillige jevnlig ut i asylmottak for å snakke, kurse, mekke og spille.

Populære kurs

På bakgrunn av tilskudd fra IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), har Caritas for tredje år på rad frivillige aktiviteter i asylmottak. Aktivitetene er i år som i fjor ulike kurs om det norske arbeidslivet og utdanningssystemet, samt egne kurs om rettigheter og plikter i Norge. Vi har startet noen norskkurs, og jobber med oppstart av flere til høsten. Kursene har blitt godt mottatt av både beboere og ansatte på asylmottak.

Selvhjelpsgrupper

Nytt av året er selvhjelpsgrupper som arrangeres for grupper av asylsøkere på asylmottakene. Her er integrerende aktiviteter, økt livsmestring og arbeidsliv viktige stikkord. Et sentralt element i disse samlingene er at deltagerne skal bruke hverandres erfaringer til å lære. Målet er økt mestringsfølelse hos den enkelte. Sammen med frivillige, møter vi grupper av beboere på asylmottak med en brukerstyrt tilnærming. Det vil si at det er deres behov og ønsker for samlingen som er sentralt. Modellen bak selvhjelpsgrupper har vi god erfaring med fra Ressurssenteret i Oslo – der hundrevis av besøkende har deltatt over flere år.

Vi har gode samarbeid med flere mottak på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge. Spesielt vil vi trekke frem vårt gode samarbeid med Hobøl asylmottak. Her gjennomførte vår rådgiver Tobias Wilbers nylig et sykkelverksted sammen med beboerne.

Ler mer her: 

Aktiviteter for barn

I tillegg til integreringsfremmende aktiviteter for voksne, arrangerer Caritas barneaktiviteter i asylmottak. Dette prosjektet er finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI). En barndom på asylmottak kan være trist og kjedelig. Det er derfor svært gledelig at vi har mulighet til å leke med barna sammen med frivillige. Vi har danseaktiviteter, male- og tegneverksted, i tillegg til lek og moro.

Dersom du er interessert i å bidra som frivillig i Caritas, sjekk ut disse lenkene:

Språk- og kulturtolk på asylmottak:

Holde kurs på asylmottak:

Norsklærer på asylmottak:

2018-07-12T15:58:48+00:00 13th juli, 2018|

About the Author: