Frivillige viktig for integreringen av flyktninger

//Frivillige viktig for integreringen av flyktninger

Frivillige organisasjoner vil spille en viktig rolle når det gjelder integrering av flyktninger i Norge. Dette understreket både statsminister Erna Solberg og kulturminister Linda Hofstad Helleland på en konferanse arrangert av Frivillighet Norge forrige uke.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sa i sitt innlegg at frivilligheten er selve nøkkelen i hverdagsintegrereringen.

– Det er myndighetenes ansvar å ta imot flyktningene på mottak, gi dem helsehjelp og muligheter for arbeid og utdanning, men vi kan ikke bare vedta oss til god integrering. For å få flyktningene inn i fellesskapet, trenger vi frivilligheten til å bygge broer; broer mellom dem som er her og som kjenner på frykten for det ukjente og broer over til dem som kommer hit med livene sine fulle av frykt fra det de flykter fra. Ved å få flyktningene til å delta i frivilligheten, kan vi hjelpe dem med å bygge nettverk og få nye venner, sa Helleland.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, som representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet.  Topplederkonferansen, som ble arrangert mandag 11. januar er en årlig konferanse for ledere i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner.

To av tre er frivillige
Ifølge et ferskt Frivillighetsbarometer som TNS Gallup har utført for Frivillighet Norge, utfører to av tre en eller annen form for frivillig arbeid i Norge i dag.  De som bor i de minst sentrale kommunene, jobber oftere frivillig enn de som bor sentralt. Kun 13 prosent av dem som bor på landsbygda oppgir at de ikke jobber frivillig i det hele tatt, mens den tilsvarende andelen i byene er 34 prosent.

Statsminister Erna Solberg mener frivillige organisasjoner kan spille en særlig viktig rolle når det gjelder opplæring i demokrati og i arbeidet med å inkludere innvandrerkvinner i samfunnet.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i samtale med statsminister Erna Solberg. (Foto: Caritas Norge)

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i samtale med statsminister Erna Solberg. (Foto: Caritas Norge)

– Når vi nå skal utvide vårt samfunn med tusenvis av nye borgere som kommer fra andre land og som ikke er vant til den typen demokrati og styresett som vi har i Norge, har frivilligheten mye å gi, sa hun i sin tale.

Arenaer for innvandrerkvinner
– Solberg la til at det bør være et viktig mål å få flere innvandrerkvinner til å delta i det norske samfunnet.Hvis du går inn og ser på hvem som er fattigst i Norge, hvem som er mest på siden i samfunnet, så er det innvandrerkvinner som ikke er yrkesaktive. Å finne arenaer hvor de kan komme inn i det norske samfunnet uten å delta i arbeidslivet, vil være viktig framover. For å lykkes med det, må norske organisasjoner tenke over om de er fargeblinde eller blinde for farge. Å være fargeblind betyr at man ikke forskjellsbehandler på grunnlag av hudfarge, men hvis du er blind for farge kan det være at du rett og slett ikke ser at måten din organisasjon jobber på ekskluderer noen. Hvis det er slik, kan det føre til at innvandrerbefolkningen oppretter sine egne organisasjoner med de samme oppgavene, rett og slett fordi de føler at de ikke når igjennom i de vanlige organisasjonene, advarte hun.

Springbrett til arbeidslivet
Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg sitter i styret i Frivillighet Norge hvor hun er ansvarlig for integrering.

– Det er åpenbart at frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle i integreringen og betydningen av dette vil bare øke i årene som kommer. Gjennom frivilligheten, kan folk blant annet lære om norsk organisasjonsliv og få et springbrett inn i arbeidslivet hvor deres kunnskaper og erfaringer kan være svært nyttig i en flerkulturell sammenheng, sier hun i en kommentar.

Skretteberg mener det er viktig å fortsette og støtte arbeidet minoritetsorganisasjoner gjør i forhold til integrering.

– De kan bidra når det gjelder hverdagsintegreringen, ved å være en trygg havn hvor nyankomne får opparbeidet tillit og hvor de får verdifull informasjon om hvordan man kan få innpass i det norske samfunnet. Arbeidet mot fordommer og uvitenhet er også betydningsfullt. Minoritetsorganisasjoner kan legge til rette for at nordmenn som vil lære mer om et bestemt land eller en bestemt kultur kan melde seg inn og delta på deres aktiviteter, sier Skretteberg.

Les mer hos Frivillighet Norge

 

 

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:51+00:00 19th januar, 2016|

About the Author: